Introduktion till de utgivna kosmiska symbolerna, nr 1-44 och den samlade litteraturen. Katalogen på 52 A4 sidor kan användas som hjälpmedel vid t ex utställningar och andra presentationer. Det var författarens önskan att symbolerna alltid skall vara kompletterade med förklarande texter.

Förklaringarna är ej skrivna av Martinus, men är baserade på hans analyser i Den eviga världsbilden, Livets Bog samt andra delar av Tredje testamentet. Förklaringarna kan naturligtvis inte ersätta studiet av Martinus egna analyser.

Du kan här gratis ladda ner Symbolkatalogen i oförändrad form utan vinstintresse från någons sida. Materialet är utformat i professionell tryckkvalitet. Vid köp debiteras endast vårt självkostnadspris. Alltså inga pålägg. Har du några frågor så ställ dom gärna här. Klicka på bild nedan för att ladda ner katalogen till din dator.

Klicka på det alternativ som passar dig:

Symbolkatalogen Symbolkatalogen
Låg upplösning - 14 Mb
Bäst för att läsa på skärm
Hög upplösning - 41 Mb
Bäst för utskrivning med printer