En workshop på temat "Döden finns inte" genomfördes 31 mars på Cafégalleriet i Våla, Ängelsberg.

Här togs det perspektiv upp som återfinns i världens alla religiösa traditioner och i många filosofiska och i vissa psykologiska traditioner, nämligen att den fysiska döden inte är slutet, inte är ett absolut stopp utan en transitions- eller övergångsfas från en fysisk upplevelse.

Axplock ur innehållet: 

+ Sömnen som ”Den lilla Döden”

+ Forskning om döden, Ut-ur-kroppen – upplevelser & Nära döden – upplevelser:

   Elisabeth Kubler Ross, Brian Weiss, Raymond Moody, Agneta Uppman

+ Genom döden – Martinus beskrivning

+ Finns det möjligheter till kontakt mellan avlidna och kvarvarande släktingar och

   vänner? I så fall: Hurdå? Ulla Olsson berättar om egna upplevelser

+ Rädsla för döden. Ulla Olsson berättar om egna upplevelser och erfarenheter

+ Varför förlåtelse är så central före ett avsked

+ Healing i relation till döende personer

+ Änglar – finns dom?

ULLA OLSSON, verksam som livscoach och healer kommer att ta upp temat från sin mycket konkreta erfarenhet, som innefattar åtskilliga upplevelser från den andliga sidan och direktkontakt med avlidna människor. 

GUNNAR MARTIN ARONSSON kommer att ta upp temat ur det övergripande och mer teoretiska perspektivet. Vi kommer att ta upp en modell om ”Livet efter Döden”, som härrör från den esoteriska eller dolda kunskapstraditionen.