Skara Bibliotek jan 2011


skara

Mellan 17-29 jan visades delar av utställningen
"Ett Fönster mot Evigheten"
om Martinus eviga världsbild.

Förutom guidade visningar gavs även två föredrag:

Torsdag 20 jan "Vi utvecklas genom många liv"  med Sören Jensen.
Sett från ”ett-livs-perspektivet” är det omöjligt att hitta någon mening med sjukdom, krig och andra katastrofer. Men utvecklingen från djur till människa sträcker sig över många liv, där vi lär oss skillnaden på själviskhet och kärlek - "gott" och "ont" - genom att få ”skörda som vi sår”. Tredje Testamentet förklarar allkärlekens utvecklingen från liv till liv i harmoni med forntidens visdom. Gamla-, Nya och Tredje Testamentet är olika delar av samma eviga gudomliga världsplan som lyser upp vår svåra väg ut ur djurriket.

Lördag 22 jan "Tredje testamentets syn på Gud" med Claus Möller.
Martinus lägger i sitt verk - Tredje testamentet - grunden till en ny guds- och livssyn. Där han visar hur en kärleksfull Gud framträder överallt, i ett organiskt, levande och lagbundet kosmos. Där det liv vi lever är en daglig kommunikation och undervisning, eller utveckling i syfte att göra oss till “människor i Guds avbild”.