Stadsbiblioteket i Falun 2010

ttbokradbild159 


Utställningen ”Ett Fönster mot Evigheten” visades på stadsbiblioteket i Falun under tiden 29 november – 11 december.

Thor Gjörvad från Ängelsberg  deltog i planeringen och genomförandet av utställningen tillsammans med mig Gunnar Olsson.

Inför utställningen annonserade vi i de två länstäckande tidningarna i Dalarna, Dala-Demokraten och Falu-Kuriren (Dalarnas Tidningar) Vi hade också en daglig kostnadsfri annonsering i båda tidningarna under ”Händer idag”.

 

I samband med öppningen av utställningen bjöd vi in pressen för guidad visning. Dala-Demokraten och Falu-Kuriren kom för intervju och skrev reportage.

Vi fick ett mycket välvilligt stöd från biblioteket under utställningen och man gav oss möjlighet till att hålla ett introduktionsföredrag efter stängningsdags. Gunnar bemannade utställningen någon timme varje dag och bjöd in till guidade turer.

”Kända och okända” Martinusvänner kom på visit och var mycket glada för att utställningen kommit till stånd. Flera av spontanbesökarna stannade för att beundra den konstnärliga sidan av utställningen.

Någon regelbunden offentlig aktivitet omkring Martinus andliga vetenskap har inte funnits i Falun under de senaste åren. Syftet med utställningen var att, förutom information om Martinus livsverk, också undersöka om det finns intresse att delta i studie- eller diskussionsgrupp. På den intresselista som jag hade lagt ut hade 22 personer anmält intresse. Jag kommer nu att bjuda in dessa för ett planeringsmöte om kommande aktiviteter och samarbete med andra eldsjälar som finns runtom i Dalarna.

Gunnar Olsson
tel. 023-205 28