Säter Hälsomässa 27 feb 2010

Lördagen 27 feb anordnades en lokal hälsomässa i Folkets Hus i Säter.
Här fanns Martinus-litteratur och information om hans verk till hands för nyfikna besökare. Ett föredrag gavs av Thor Gjörvad med temat ”Den inre hälsan” enligt Tredje Testamentet.

 sater 2w

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sater 1w