Örebro Ljuskällan feb 2010

 Måndagen den 22 februari höll Claus Möller en introduktion till Martinus verk Tredje testamentet och utställningen "Ett fönster mot evigheten".
En åtta, nio tappra själar trotsade vinterkylan och kom för att höra om Martinus mycket annorlunda sätt att se på livet och vår mänskliga existens. Med fokus på Tredje testamentets nya och radikala gudssyn öppnades ögonen för detta; att vi ju aldrig upplevt någonting annat än Gud, samt de konsekvenser detta får i vår relation till vår "nästa", i form av medmänniskor, djur, växter och även ett levande mikro- och makrokosmos. Hur Bibelns femte bud, "du skall icke dräpa" får konsekvenser inte bara i våra mellanmänskliga relationer, men även i form av vår hälsa och ekologi. Budskapet om hur vi som eviga varelser lär oss, växer och utvecklas med våra gjorda erfareheter, hur vi "äter av kunskapens träd på gott och ont" och förändras genom livets mörka och ljusa erfarenheter visades också fram och åskådliggjordes med hjälp av utställningens symboler.
Kvällen utmynnade till sist i en livlig frågestund, med ett fint samtal omkring hur analyserna kan användas och ligga till grund för en ny syn på vardagens vedermödor.

Vill ni se utställningen kontakta Föreningen Ljuskällan i Örebro.
Östra Vintergatan 42


http://www.ljuskallan.nu/