Hässleholms Bibliotek januari 2010

 Mellan 11 jan-6 feb 2010 visades utställningen "Ett Fönster mot Evigheten" på Hässleholms Bibliotek. Under bilderna kan Du läsa en reflektion över erfarenheten att anordna en utställning.

hassleholm 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hassleholm 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflektioner över utställningen ”Ett fönster mot evigheten”, Hässleholms bibliotek, 100111 – 100206.

Minns hur jag reagerade när jag första gången fick brev/mail från Stiftelsen Tredje Testamentet och där man informerade om att det var just med denna benämning Martinus verk skulle ”marknadsföras”. Om nu avsikten var att försöka nå ut till så många som möjligt ansåg jag det vara ett taktiskt misstag att gå ut med namnet ”Tredje Testamentet”. Sen har man ju vant sig något med åren men jag tror fortfarande inte att det är den snabbaste metoden att nå utmed analyserna till människorna. Men nu är det kanske inte snabbheten som är det väsentliga i sammanhanget.

Jag har nu testat mina teorier i ”verkligheten” genom den utställning som varit i Hässleholm. Det är inte så väldigt många jag har kunnat tala med under utställningen. Jag bor 13 km från Hässleholm och har inte haft möjlighet att vara ”bosatt” där. Men jag har varit där någon stund alla dagar utom två. Har dessutom talat med personal i reception/information som hade en bra utsikt över utställningen.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att de som är kvar i den gamla världsimpulsen  ignorerar TT. De ser detta bara som en irrlära bland alla andra och försöker inte ens ta in något. Bland de mera intelligensbetonade människorna finns risken att de för snabbt väljer bort att titta djupare just pga de religiösa associationer som titeln TT ger.

Men oavsett detta, det finns en grupp mellan de här nämnda. Människor som funderar mer och mer över allt som händer runt oss och som hittills inte från något håll kunnat få en förklaring till det som sker och varför livet ser ut som det gör. Och här finns en del intresserade. Ett kvinnligt nätverk (8 deltagare) har kontaktat mig och bjudit in mig för att medverka vid några tillfällen på deras träffar. Tre personer har anmält intresse för att starta upp en studiecirkel och jag försöker nu att utöka det antalet något för att kunna få ett studieförbund med på båten. Jag hoppas detta lyckas.

En del info-material har sålts. Alla betalade inte fullt pris men det verkade som om de lagt det de hade i alla fall. Likaså med Rolfs introduktionsbok som såldes i tre ex.

Det har varit stimulerande och trevligt att ha utställningen igång. Den blev ingång till intressanta samtal och föranledde också en ganska stor artikel i lokaltidningen, Norra Skåne. Denna tidning gjorde också minst två gånger varje vecka en liten blänkare om utställningen under rubriken ”Det händer idag”.

Det är ingen tvekan om att symbolerna lockar människor och får dem att åtminstone gå fram och titta. Och det är väldigt många som gick fram och tittade. En del tycks ha minen ”vad i hela friden är detta för något?” när de går fram till skärmarna. Så symbolerna fyller en viktig funktion när det gäller att få ut kunskapen.

Det känns bra att jag har genomfört utställningen och tillfredsställande att ha bidragit med något konkret för en sak som har betytt så oerhört mycket för mig. Att kunna ge tillbaka lite ger mig ett välbefinnande, som en liten ”avbetalning” till någon som sträckte ut en hjälpande hand då jag en gång hängde över ”stupet”.

Johnny