Stockholm Harmoni-expo okt 2009

 

Martinus Eviga Världsbild och kosmiska symboler visades på alternativmässan Harmoni-expo i Solnahallen 10-11 okt 2009. Fyra föreläsningar gavs under helgen.

martinus1