2004 - 2006

På ett helt nytt sätt blev de kosmiska symbolerna 2006 presenterade sida vid sida om andra skapare till andliga symboler genom tiderna, som t.ex. Hilma af Klint och Rudolf Steiner. Utställningen på ett av nordeuropas största muséer som presenterades här öppnade dörren till nya möjligheter för att presentera Martinus verk. 

I 2004, 2005 och 2006 presenterade Claus Möller, Håkan Sundin, Sören Jensen, Peter Wahlbeck mfl. den kosmiska världsbilden för eleverna på Sannarpsgymnasiet (Sv) på deras livsåskådningsdag.