Introduktion till de utgivna kosmiska symboler (nr. 1-44) och den samlade litteraturen. Katalogen på 52 A4 sidor kan användas som hjälpmedel vid t ex utställningar och andra presentationer. Det var författarens önskan att symbolerna alltid skall vara kompletterade med förklarande texter.

Förklaringarna är ej skrivna av Martinus, men är baserade på hans analyser i Den eviga världsbilden, Livets bog samt andra delar av Tredje Testamentet. Förklaringarna kan naturligtvis inte ersätta studiet av Martinus egna analyser.

Vi rekommenderar att man får skickat materialen i tryckkvalitet. Detta är en nonprofit service som vi erbjuder så du kan få bild och symbol i högsta kvalitet. Detta är en nonprofit service som Stiftelsen Tredje Testamentet erbjuder så du kan få bild och symbol i högsta kvalitet.

Klicka på det alternativ som passar dig:

TT symbols SE TT symbols SE
Låg upplösning - 2,4 Mb
Bäst för att läsa på skärm
Hög upplösning - 11,8 Mb
Bäst för utskrivning på printer