Pres1Martinus 30 år (1921) – 4 månader efter hans kosmiska elddop.

 

 

 

 

Pres2

H. C. Andersen kunde göra verkligheten till saga. Martinus visar, att sagan är verklighet.

 

 

 

 

Pres3Martinus 44 år (1935). 
Första delen av Livets bog utkommer. Livets bog I-VII är huvudverket i Tredje Testamentet, som helt eller delvis finns utgivet på 19 språk.

 

 

 

Pres4Martinus och huvudsymbolen. Året är 1955. Arbetet, med de viktigaste kosmiska analyserna, är slutfört.

 

 

 Pres5Här ser vi Gamla Testamentets moralidé: ”Öga för öga och tand för tand”. Vi ser dagens oroliga värld och krigens orsak. Själviskheten och den andliga okunnigheten styr människorna mot domedagen.
Symbolens titel: "Genom invigningens mörker – helvete eller ragnarök". Pres6Här ser vi Nya Testamentets moralidé: ”Älska era fiender”. Vi ser freden och vägen dit.
Symbolen med den kristusliknande varelsen heter: ”Den färdiga människan som Guds bild efter hans liknelse”.

Ovanstående symboler från omslaget på Martinus verk uttrycker den kosmiska livssynen: kroppen (hjärtat) är blott redskapet för det evigt levande jaget (triangeln) bakom organismen. Vi utvecklas från liv till liv (rektanglarna), från djur (orange) till människa (gult). Genom att  ”skörda som vi sår” (bågarna) mognas vi fram till det allkärleksfulla tillståndet och det egentliga livet - ett med Gud i de högre världarna - som väntar oss (den bakomliggande strålglorian) sedan vi blivit mätta på själviskheten.

  
            

 

Pres7Här ser vi hela kretsloppet varav övergången från djur till människa blott är en relativt kort (men obehaglig) fas. Denna övergång (markerad med jordklotet i det orange fältet) äger rum under flera årtusenden och resulterar i ett fullkomligt människorike (den lilla färgade stjärnan) här på jorden.
Symbolen i sin helhet uttrycker Gud och gudasönerna (de små cirklarna). Allt i världsalltet är Gud. I Gud lever vi, rör vi oss och är.  Alla levande varelser – allt som existerar – har samma eviga struktur och identitet. Den vita färgen symboliserar, att der är samma "jag" bakom alla skapade organismer. Kärlek är således världsalltets grundton, från mikro- till makrokosmos.
De kosmiska analyserna förklarar: ”Den eviga världsbilden, det levande väsendet II, den eviga Gudomen  och de eviga gudasönerna" som också är symbolens namn.

 

Pres8Tredje Testamentet omfattar Martinus samtliga utgivna verk.  Med text och symboler förklaras den gudomliga världsplanen bakom utvecklingen.