Ett team av privatpersoner inom landet och utomlands har samarbetat i åtskilliga år för att skapa ett internationellt allmänt informationsmaterial om Tredje Testamentet – och det är detta internationella samarbete, som har gjort de många utställningarna möjliga.

Non-profit
Vandringsutställningen om Martinus livsverk är ett privat non-profit projekt, som helt och hållet kommit till via sponsorer och frivillig arbetskraft .
 
Om Tredje Testamentet
Tredje Testamentet omfattar Martinus samlade verk; 43 böcker, 44 kosmiska symboler samt artiklar och föredrag.
Den grundläggande förklaringen häri är att livets mysterium kan förklaras vetenskapligt. Med logiska tankeföljder förklaras de andliga lagarna och principerna bakom livets eviga upplevelse – de stora frågorna höjs över trons dimtöcken fram till självupplevelse och säkert vetande. Nästakärleken – livets högsta utsiktspunkt  – bevisas och görs tillgänglig för alla.
 
Livets Bog
Det Tredje Testamentets huvudverk heter "Livets Bog". Världsalltet liknas vid en bok. Världsalltet är "böckernas bok", källan till all kunskap. Alla läser i den. Såväl kristna, muslimer, judar som buddister, såväl vetenskapsmän, författare och konstnärer. För inte att glömma växterna och djuren, ja, alla upprätthåller vi våra liv i växelverkan med alla de krafter, som omger oss, och som vi med ett ord kallar för "naturen". Enligt Martinus är detta omgivande världsallt synonymt med en levande varelse, Gud, som"talar" till oss genom allt och alla omkring oss. Syftet med Livets Bog är att öppna oss för detta samtal; öppna oss för verkligheten omkring oss och föra oss till den vises utsiktspunkt över livet; allkärleken, varifrån allt verkligen är mycket gott.

Andlig vetenskap
Genom tusentals år har mänskligheten blivit undervisad i humanitet och nästakärlek som vägen till den sanna lyckan. Men undervisningen i dessa livets högsta "facit", via kyrkor och tempel världen över, har varit utan logiska grunder. Och dessa facit som varit inkapslade i religiösa dogmer har inte varit nog till att förhindra krig, konflikter och själviskhet.
Med andlig vetenskap får den enskilda människan möjlighet att själv kontrollera de högsta faciten en efter en. De kosmiska analyserna visar steg för steg vägen till den kosmiska utsiktspunkten över livet. Ur detta perspektiv finns det ingen död, då organismen blott ses som det yttre redskapet för ett evigt, ej skapat "jag" bakom.
Allt det vi känner som atomer, celler, organer, växter, djur, klot, solsystem och galaxer, alltså det fullständiga världsallltet, styrs av medvetande. Universum är ett eldorado av levande varelser i eviga skiften mellan andliga och materiella tillstånd, ett evigt kretslopp mellan liv och "andlig död". Den fysiska världen är en "skola", där vi kan handla, som vi har lust till, men också får ta konsekvenserna av våra handlingar. Inte som ett straff, utan som en kärleksfull undervisning, som undan för undan gör oss humana och mottagliga för visdomen och vägen till det egentliga livet i det riktiga människoriket, som är under skapelse här på Jorden.
Våra enda fiender är vi själva, vår själviskhet, arvet från vårt djuriska förflutna. Hela utvecklingen, genom många jordeliv av sådd och skörd, handlar om att övervinna själviskheten. Först när vi kan handla humant i alla livets situationer, har vi blivit till en riktig människa.
 
Allkärlekens vetenskap
Med förståelsen av skapelselagarna, utvecklingen från liv till liv och de många högst olika utvecklingssteg på vägen från djur till människa blir det ologiskt att försvara sig med hämnd och straff; våra handlingar vänder alltid tillbaka till oss själva i detta eller framtida liv. Kärleken är således uttryck för den högsta logiken.
Det är denna kosmiska insikt som låg bakom Jesus bön för sina förföljare; "Fader, förlåt dem ty de vet icke vad de gör". Kristus blev inte vred. Han förstod att hans medmänniskor handlade utifrån deras naturliga utvecklingssteg och åtföljande medvetande. Och vi må alla följa i spåret av detta högsta exempel, när vi önskar att utveckla ett humant sätt att bemöta livet. Vi kan alltså alla lära oss att möta fiendskap och motgångar med vänskap och kärlek.
 
Hjälparen den Helige Ande– Kristi profetia
Att denna kunskap skulle komma till mänskligheten är förutsagt. I Nya Testamentet kan vi läsa: "Detta har jag sagt er, medan jag ännu var hos er. Men Hjälparen, den helige Anden, som Fadern skall sända i mitt namn; han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er" (Joh. 14: 25-26) ". Och jag skall bedja Fadern, och han skall giva er en annan Hjälpare som för alltid skall vara hos er; sanningens Ande, som världen icke kan taga emot, ty hon ser honom icke och känner honom icke". (Joh.14: 16-17)
 
Tredje Testamentet
Är Tredje Testamentet verkligen uppfyllelsen av dessa profetior? Ja, svaret på denna fråga, må naturligvis överlåtas till den studerande själv.
 
För ytterligare information kontakta:
 
Stiftelsen Tredje Testamentet
 
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.   

Denna text är fri att använda som allt annat.

Pres1Martinus 30 år (1921) – 4 månader efter hans kosmiska elddop.

 

 

 

 

Pres2

H. C. Andersen kunde göra verkligheten till saga. Martinus visar, att sagan är verklighet.

 

 

 

 

Pres3Martinus 44 år (1935). 
Första delen av Livets bog utkommer. Livets bog I-VII är huvudverket i Tredje Testamentet, som helt eller delvis finns utgivet på 19 språk.

 

 

 

Pres4Martinus och huvudsymbolen. Året är 1955. Arbetet, med de viktigaste kosmiska analyserna, är slutfört.

 

 

 Pres5Här ser vi Gamla Testamentets moralidé: ”Öga för öga och tand för tand”. Vi ser dagens oroliga värld och krigens orsak. Själviskheten och den andliga okunnigheten styr människorna mot domedagen.
Symbolens titel: "Genom invigningens mörker – helvete eller ragnarök". Pres6Här ser vi Nya Testamentets moralidé: ”Älska era fiender”. Vi ser freden och vägen dit.
Symbolen med den kristusliknande varelsen heter: ”Den färdiga människan som Guds bild efter hans liknelse”.

Ovanstående symboler från omslaget på Martinus verk uttrycker den kosmiska livssynen: kroppen (hjärtat) är blott redskapet för det evigt levande jaget (triangeln) bakom organismen. Vi utvecklas från liv till liv (rektanglarna), från djur (orange) till människa (gult). Genom att  ”skörda som vi sår” (bågarna) mognas vi fram till det allkärleksfulla tillståndet och det egentliga livet - ett med Gud i de högre världarna - som väntar oss (den bakomliggande strålglorian) sedan vi blivit mätta på själviskheten.

  
            

 

Pres7Här ser vi hela kretsloppet varav övergången från djur till människa blott är en relativt kort (men obehaglig) fas. Denna övergång (markerad med jordklotet i det orange fältet) äger rum under flera årtusenden och resulterar i ett fullkomligt människorike (den lilla färgade stjärnan) här på jorden.
Symbolen i sin helhet uttrycker Gud och gudasönerna (de små cirklarna). Allt i världsalltet är Gud. I Gud lever vi, rör vi oss och är.  Alla levande varelser – allt som existerar – har samma eviga struktur och identitet. Den vita färgen symboliserar, att der är samma "jag" bakom alla skapade organismer. Kärlek är således världsalltets grundton, från mikro- till makrokosmos.
De kosmiska analyserna förklarar: ”Den eviga världsbilden, det levande väsendet II, den eviga Gudomen  och de eviga gudasönerna" som också är symbolens namn.

 

Pres8Tredje Testamentet omfattar Martinus samtliga utgivna verk.  Med text och symboler förklaras den gudomliga världsplanen bakom utvecklingen.