Hudiksvalls Tidning...

 

HudiksvallsTidning150410Small

 

Hela texten:

 

44 symbolbilder som innehåller hans tankar om hur allt hänger ihop. Mellan 8000 och 9000 boksidor.
Den danske andlige författaren Martinus lämnade en världsuppfattning efter sig. Nu visar Tingshuset i Delsbo utställningen "Ett fönster mot evigheten" som introduktion till hans tankar.

Martinus Thomsen, (1890–1981), växte upp fattigt och arbetade med enkla jobb. Men han såg på medmänniskorna med kärlek och hade en varm gudstro. En dag fick han en bok om meditation och började meditera enligt bokens råd.

– Han upplevde hur hans medvetande upplöstes och han såg in i den andliga världen, säger Thor Gjörvad som står bakom utställningen kring Martinus som öppnar på lördag.

Det Martinus såg och tänkte växte till en bild av hur allt hänger ihop. Martinus ägnade resten av sitt liv åt att skriva och måla sina tankar om de principer som styr världen och människan. Det blev digra bokverk, som han kallade Tredje testamentet eftersom han menade att det förklarade de två som redan finns i Bibeln, och en serie målningar där han använde färger och symboler för att uttrycka sig. 18 av dem visas på Tingshuset med förklarande texter. Där finns också flera av Martinus böcker.

Till exempel menar Martinus att mänskligheten som helhet befinner sig på gränsen mellan djur- och människoriket. I djurriket, det primitiva stadiet, råder den starkes rätt och där är reaktionen på en oförrätt att slå tillbaka. Så skapas krig och konflikter.

– Men den kristna logiken är att om någon begår en oförrätt mot en ska man lära sig förlåtelse. Allt måste förlåtas om vi ska komma vidare i utvecklingen. Det är förlåtelsen som gör människan human, säger Thor Gjörvad.

Intolerans är ett av världens stora problem. Även sådd och skörd, orsak och verkan, är en viktig princip för Martinus. Allt som händer är en följd av något som tidigare hänt. Ljusa och mörka perioder växlar och båda är nödvändiga för utvecklingen; lidandet kallar Martinus för det obehagliga goda.

– Allt du sänder ut kommer tillbaka till dig. Det finns ingen synd, bara erfarenheter, säger Thor Gjörvad.

Också reinkarnationstanken bejakas av Martinus. Han menar att efter döden går människan in i ett andligt tillstånd, en vila från jordelivets mödor, och sedan planteras själen in i en ny kropp.

Ju fler människor som når ett kosmiskt medvetande och blir sant mänskliga, desto bättre mår världen. I framtiden blir det slut på tänkesättet att ett land kan sälja de naturtillgångar som råkat hamna inom dess gränser och att det helst ska ske med förtjänst, alltså genom att få mer tillbaka än man ger. I stället ska handel ske så att man byter lika värde mot lika, menar Martinus.

Thor Gjörvad började läsa om Martinus för 30 år sedan och har sedan dess engagerat sig för att sprida Martinus läror och världsbild. I Engelsberg har han sitt café och galleri där också utställningen om Martinus hänger permanent.

Själv ville Martinus inte att någon församling eller kyrka skapas kring dem, för då är risken stor att även den skulle tro att den företrädde den enda sanna tron, och det är en villfarelse.

– Syftet med utställningen är att göra Martinus lite mer lättillgänglig, säger Thor Gjörvad.