Dalarnas Tidningar dec 2010: Gunnar Olsson ställer ut Martinus verk.

Utställning om Martinus verk på stadsbiblioteket 

bild dalarnas tidningar 

 

 

 

Gunnar Olsson föreläser om Martinus symbolvärld och tänkande vid flera tillfällen under de kommande veckorna. FOTO Jens Runnberg

Till och med den 11 december genomförs en utställning på stadsbiblioteket i Falun om den danske mystikern Martinus arbeten.

I 30-årsåldern fick den danske mejeriarbetaren Martinus Thomsen en uppenbarelse. Han ägnade resten av livet åt att skriva och måla det som kom att kallas Tredje testamentet, vilket han betraktade som fortsättningen på Bibeln, men som på avgörande punkter, bland annat föreställningen om reinkarnation, skiljer sig från kristna läror.

Studierna i Martinus (som han kallade sig som författare och tänkare) skrifter var mer intensiva i vårt län på 1970-talet, då 40-50 personer brukade komma till föreläsningsturnéerna.

För intresserade genomför Gunnar Olsson föreläsningar under utställningsperioden.

 

/Ur Dalarnas Tidningar dec 2010