Gunnar Olsson berättar...

bild dalademokraten

 

Gunnar Olsson och symbolen för Gamla testamentet, karmalagen, "öga för öga, tand för tand". Bredvid symbolen för Nya testamentet, att förlåta fiender. Själv stod han för Tredje testamentet, ansåg Martinus.
FOTO: SANDRA NORMAN

Mejeriarbetarens testamente

Publicerad: 2010-12-03 06:50

Är det en tro, en religion – eller vetenskap? Visst ger Martinus kosmologi vibbar av Jehovas vittnens eller Moon- eller Branhamsektens läror eller av allmänt New Age-flum.

Men Thor Gjörvad, Ängelsberg, och Gunnar Olsson, Falun, som har satt upp utställningen om Martinus kosmologi på Stadsbiblioteket i Falun har en helt annan syn på vad de vill förmedla.
Logik, matematik, andlig vetenskap är beteckningar som Martinus och hans läsare vill använda.
- Hela universum är en enda gigantisk levande organism. Det finns överhuvudtaget ingen slump i tillvaron. Den är helt och hållet logisk, säger Gjörvad och Olsson.
- Det här är ingen religion eller sekt. Ingenting man kan vara medlem av, säger Gunnar Olsson. Det finns bara en stiftelse som förvaltar Martinus skrifter.
Det fanns aktiva Martinus-läsare tidigare i Falun. Nu hoppas han på nya studiegrupper.

Martinus Thomsen var en dansk mejeriarbetare, med en knapphändig skolundervisning, som fick en andlig vision i 30-årsåldern. Han levde till 90-årsåldern (död 1981) och skrev 8 000-90 000 sidor som samlades till Tredje testamentet efter hans död. Huvuddelen kallas Livets bok. Tredje testamentet ska alltså vara den avslutande, sammanfattande delen efter bibelns Gamla och Nya testamentet. Han talar om "den intellektualiserade kristendomen". Nutidens människor har nått en intellektuell utveckling när de inte längre tror på känslobaserade trosutsagor som Jesus måste använda på sin tid. Nu kommer Martinus med själva vetenskapen, matematiken, bakom det hela, säger han.
"Mitt arbete är inte en ny dogmatism eller ett nytt trosobjekt, men är uteslutande vetenskap”, skriver Martinus själv. "En bättre analys och därmed ett bättre livsfundament kan inte skapas eller kan inte finnas."

Att karlen var begåvad står klart. Dessutom var han säker på handen, framgår det av utställningen. De kosmiska symbolerna framstår som modern datorgrafik i klara färger - men gjordes alltså för hand långt före datorn.
Thor Gjörvad säger att han fick Martinus läror "intravenöst".
- Jag hade en gudsupplevelse först. Något hände mig, jag fick se fragment av den osynliga världen. Då gav mig en kvinna i Göteborg en skrift av Martinus och jag tänkte: "Det är sant alltihop, otroligt!” Det gav stöd för min egen upplevelse, och därför säger jag att jag fick det intravenöst.
Gjörvad och Olsson erkänner villigt att de inte har läst alla Martinus skrifter. Det är tydligen inte det väsentligaste.
- Det här är en absolut vetenskap, inte New Age, säger Gunnar Olsson. Det är en total, komplett analys av hela världsalltet.

Per Erik Wesslén skrev en C-uppsats om Martinus andliga vetenskap på Högskolan i Gävle 2006. Han konstaterar att det har skrivits väldigt lite om Martinus och det som har skrivits är tendentiöst - av akademiker som även medverkar i Martinus-tidskrifter. Han konstaterar att Martinus med sin "andliga vetenskap" både angriper den materialistiska, naturvetenskapliga vetenskapen och den trosbaserade religionen, men att han hamnar i någon form av cirkelbevis. De som inte håller med Martinus, i hans egen logik, är inte färdigutvecklade och "kosmiskt medvetna". "...detta understryker blott dessa personers bristande medvetande, deras bristande sinne för den verkliga logiken, tillvarons högsta matematik", skriver Martinus. Hur han än vänder sig blir det mer tro än vetenskap.

MATS JANSSON

 ur DALA-DEMOKRATEN