Tal vid öppningen av utställningen på Sønderborg Bibliotek: "Et vindue til evigheden" måndag 10 aug 2009 med Stephan Kleinschmidt (Byrådsmedlem och ordförande för Kultur och Fritid)


 

"Som ordförande för Kultur och Fritid i Sønderborg är det mig en stor glädje att få lov att vara med till att öppna denna spännande och fullt ut enastående utställning.

Sønderborg är på några områden ett kulturellt fyrtorn för hela regionen. Och vi är verkligen inne i en period, då konsten blomstrar och våra ambitioner om att bli europeisk kulturhuvudstad 2017 bekräftas.

Den aktuella utställningen ger oss inblick i en ny spännande värld – den ger liv och förnyelse och vill vara med till att sätta fokus på hur konst och andlig vetenskap är med till att tolka vår verklighet.

Jag hoppas publiken vill njuta riktigt mycket av utställningen, vill låta sig utmanas och låta sig bjuda in. En utställning där konsten och den andliga vetenskapen åter visar fram sig och inspirerar oss till att tolka verkligheten.

Genom åren har jag då och då stött på namnet Martinus. Denne danske författare och mystiker med efternamnet Thomsen har skrivit Livets Bog, som tillsammans med en rad andra skrifter år 1981 – det år Martinus dog – blev utgivet som ”Det Tredje Testamentet”. Livets Bog är ett verk i sju band på omkring 3.000 sidor. Det kallar nästan på respekt i sig själv. Vem var denne arbetsman, mejerist och kontorsman, som 31-åring fick en ”andlig ljusupplevelse”, som han själv upplevde som en uppenbarelse?

Jag har helt enkelt blivit nyfiken. Vem var han, vad ville han oss, och varför har han fått anhängare både i och utanför Danmark? Jag har inte alla svaren, men jag har läst och hört tillräckligt för att min nyfikenhet nu har blivit ännu större. Och jag är säker på att denna utställning och det efterföljande föredraget, kommer medverka till att besvara mina frågor.

Jag vet, att Martinus har grundlagt sin egen andliga vetenskap. Och så är han symboltecknare. Det gör mig fortfarande inte så mycket klokare.

Det Tredje Testamentet, är en andligvetenskaplig fortsättning och färdiggörande av bibeln. Hans verk är avsett för humant och vetenskapligt inställda människor, som inte är religiösa, inte tror på dogmer, men som likväl sympatiserar med Jesu kärleksbudskap. Med sitt verk önskar Martinus alltså på ett vetenskapligt grundval att fastslå, att livets mening är Kärlek.

I pressmaterialet kan jag läsa följande:

”Mänskligheten har i årtusenden via kyrkor och tempel hört, att humanitet och kärlek är vägen till den sanna lyckan. Men denna för freden och livslyckan så avgörande inställning till vår nästa har saknat ett logisk underbyggt fundament. Kan det verkligen vara klokt att göra gott mot dem, som förföljer och hatar oss? Att möta ont med gott?”

Bit för bit förstår jag mer och mer av Martinus budskap:

Livets Mening är kärlek.

Det kan ”betala” sig att vara en god människa.

Genom reinkarnation utvecklas människan till ett kärleksväsen.

Evig frälsning och evig förtappelse finns inte.

Jag är fascinerad. Det är spännande tankar, som kanske kan göra världen till en bättre plats. Men det är likväl fortfarande lite mystiskt. Jag gläder mig över att få lära mer."

Stephan Kleinschmidt