Rolf Elvings tal/föredrag på Klint 1988 om Martinus sista och avgörande beslut, här återgivet från den svenska tidsskriften "Ny kultur".

Tidsskriften innehöll många spännande, nyskapande artiklar, men kunde inte fortsätta i all evighet utan tillräckligt med läsare. Problemet var - som alltid - att man inte hade informerat offentilgheten om Martinus verk. Man hade alltså en mycket begränsad läsekrets, nämligen den som redan kände till verket. Allt detta ledde ju sedan till de många informationsprojekten, utställningarna, hemsidorna etc. Utan information inga nya läsare av verket, inga deltagare i skolverksamhet, undervisning, diskussioner etc.

För att läsa talet (föredraget) på danska, se marsutgåvan av "Den ny verdensimpuls" 2009 på denna hemsida.

1986 skriver Rolf Elving som representant för rådet på Martinus Institut i Kosmos nr. 2 "Til sagens venner" (nedan). Artikeln finns också i  augusti-utgåvan av "Kosmologisk information" där den fick namnet: ”Kosmologiens udbredelse og det private initiativ”. Artikeln från Kosmos finns som pdf här.