Rolf Elvings tal om Martinus sista stora beslut

På Martinus födelsedag 8 augusti 1998 blir Rolf Elving ombedd att berätta lite om sin tid med Martinus.

Rolfs tal markerar istället vändpunkten för offentliggörandet av Martinus sak. Den markerar övergången från "kamouflageperioden" fram till det fulla offentliggörandet av Martinus verk under dess sanna namn och verkliga identitet.

Under kamouflageperioden blev Tredje Testamentet ofta omtalat som "kosmologi" vilket tjänade till att ge författaren den nödvändiga ro och fred till att utarbeta sina analyser, liksom det uppfyller Kristi profetia om kristendomens fullbordande. Profetiorna om "Kristi återkomst" i form av  "Hjälparen den helige Ande" gör just upp med föreställningen om en person, som kommer och predikar mm. Händelsen skulle istället utgöra det obeslöjade uppenbarandet av sanningen och allt som Kristus inte kunde säga dåtidens folk, då de inte kunde ta emot hela sanningen den gången.

Dessa av Kristus själv spådda kriterier för efterträdandet och slutförandet av sin mission uppfylldes just i och med att Tredje Testamentet först blev känt efter författarens bortgång. Klicka här för att se och höra hela Rolf Elvings tal...