Sommarens nyhetsbrev...

Kära martinusvänner!                                                                           Juni 2017


Ännu en rapport från Stiftelsen Tredje testamentet om det pågående informationsarbetet! I skrivande stund är just den stora Norrlands turnén avslutad och intrycken håller på att smältas. Under en sju och en halv veckor lång period har Thor Gjörvad varit på resande fot med husvagn på släp och med huvudet fullt med kreativa lösningar på hur budskapet om Martinus verk, såsom som det är presenterat av Martinus själv, skall finna vägar ut till en bredare publik. Nå ut till alla de som ännu inte upptäckt denna guldgruva för humana och intelligenta sökare…

Oss veterligt har det aldrig tidigare hänt att fem utställningar visats fram samtidigt i Sverige. Längst i norr, i Haparanda och ned efter den Bottniska viken, Luleå. Piteå, Skellefteå och Sundsvall har biblioteken öppnat sina dörrar för utställningen: “Ett fönster mot evigheten”. Informationen om utställningarna förmedlas vidare via kommunernas lokala hemsidor, plakat sätts upp på stan, på bibliotekens egna anslagstavlor, vid entréerna in till biblioteken och direktkontakt tas med medierna. Samtliga utställningar har fått stort utrymme i den lokala pressen. Allt detta är dokumenterat på vår hemsida, www.tredjetestamentet.se under rubriken LOKALA AKTIVITETER. Här kan ni se vad pressen skriver. Ibland blir det lustigt, men oftast riktigt bra. Det använder med förkärlek något av det vi själva skrivit.

I Piteå hände det att två personer som känt till Tredje testamentet i 30 - 40 år mötte varandra för första gången! De anade intet om varandras existens på så nära håll och att de delade samma intresse. Nu känner de varandra!!

Flera utställningar har fått händer och fötter, fått nya ledsagare ut till allmänheten, via nya bibliotek. Erfarenheterna visar att de mindre biblioteken är väldigt med på noterna och välkomnar initiativ utifrån. Nya samarbetsmöjligheter uppstår och nya kontaktnät skapas.

I Luleå, Piteå, Örnsköldsvik, och Sundsvall är nu intresserade människor utrustade med komplett informations utrustning, roll-up, utställningen, “Ett fönster mot evigheten” och informationsmaterial. Thor har nu satt upp 45 utställningar runt om i vårt avlånga land. Martinus börjar bli igenkänd...

Thor kallar ibland det han gör för “första hjälpen”. Det händer att bibliotekarierna får söka sig ner till arkiven för att återfinna Martinus litteratur. I Piteå mötte vi en något äldre och mer erfaren dam som räddade martinusböckerna kvar på hyllorna med argumentet: “Dessa böcker är klassiker”! Utan denna skyddsängel på plats hade de fått flytta ner i underjorden, bland andra arkiverade alster.
Med den lokala pressens hjälp har informationen om Martinus verk nu senast nått en kontaktyta på cirka 250.000 personer. Dropparna urholkar stenarna…. Tålamod och långsiktighet är det som skall till.

Närmast har vi en broschyr på gång som uteslutande förklarar allt det vi ser som omslag på böckerna. Inget kan som detta sätta Martinus verk in i den kontext som han själv såg det i. Men det ser man ju inte vid ett första ögonkast. Det vill vi så avhjälpa…

Tillsamman med en önskan om en skön sommar vill vi å Stiftelsen vägnar tacka för all uppmuntran, hjälp och stöd vi trofast fått genom åren och det skall sägas att detta stöd varit viktigt. Det har gjort det möjligt att trycka info-material, där återstår det ännu en del, samt att Thor kan få bensinpengar under sina långa resor. Tusen tack!
 
Gåvor till informationsarbetet tas tacksamt emot:
Bankgiro 375-7325
Swish: 0707-492 160 (kassör Eva-Marie Wallgren)

Solig sommarhälsning från Stiftelsen Tredje Testamentet (org.nr: 857208-8535) !
Christer Malmström, Eva- Marie Wallgren, Lars Lundell, Rolf Elving, Thor Gjörvad, Harald Berglund, Lasse Smedlund