Julbrevet 2015...

 

Kära vänner!

En julhälsning och lite information om vad som pågår på info-fronten kring Tredje testamentet.

Vi noterar att fler och fler Martinusvänner börjar vänja sig vid titeln och den kontext som detta innebär. Det går att förklara utan att man därför blivit gammalreligiös! Titeln gör det ju klart för den som förstår att Tredje testamentet är fortsättningen på Kristusmissionen. Kärleksbudskapet har uppenbarats i hela sin vidd, utrensat från dogmatik och övertro. Och vad skall få världen att bli bättre, fredligare och mer rättvis annat än en fördjupad insikt om kärlekens nödvändighet i alla våra relationer? Nu är det påvisat att kärleken är, som det ju också sagts i evinnerliga tider, alla lagars uppfyllande. Nu är dessa eviga lagar dokumenterade, allas vår odödlighet likaså och den visdom och förnuft som finns i livets alla skeden, något vi nu så smått kan börja upptäcka med egna ögon.

Det betalar sig att vara god, som Martinus en gång uttryckte det. Nu stundar firandet av Martinus eget stora ideal, Kristus, som han var så nära förbunden med innan han upplevde sin egen invigning, “den stora födelsen". Högtiden till ära för Kristi födelse. Juletiden och julljusen som glittrar och blinkar i midvintermörket och lovar oss en framtid med mildare mentalt klimat. Bortom de ofrånkomliga kriserna på vägen framåt.
Informationsarbetet inspirerat av stiftelsen går framåt i såväl Danmark som Sverige. Även i Tyskland visas Tredje testamentet fram på den årliga, största bokmässan i Frankfurt.

Hur är då mottagandet? Ingen masshysteri, Gud bevars, men allt har sin början. Vi har tappat räkningen på alla mässor och bibliotek där vi visat fram verket. Vi sår. Tiden visar vad som gror. Utan sådd ingen växt i alla fall, det är vi övertygade om.
Vi är medvetna om att informationen kring Tredje testamentet närmast varit obefintlig i många decennier. Det har nästan varit tabubelagt att informera. Vilket ibland ansetts som synonymt med att missionera. Det sysslar vi inte med, naturligtvis. Verket görs tillgängligt, då särskilt för dem som i förväg intet anar om dess existens.

Nu har vi som sagt hundratals mässor och utställningar bakom oss. Det är här i Sverige framförallt Thor Gjörvad, som har kunskap om hur man skall gå tillväga för att få tillgång till bibliotek, få ut information via kommunernas egna kanaler och få journalister att skriva om aktiviteterna.  Vi har strategin att bjuda in lokala Martinusvänner, om det finns, att samarbeta med. På hemsidan, under lokala aktiviteter, kan ni se exemplen. Ofta bra och relevanta texter. Journalisterna, kanske av bekvämlighetsskäl, använder ofta våra egna texter, plus en mer personlig vinkling om varför Thor har detta intresse.
Alla är välkomna att använda vårt material. Om någon behöver hjälp, så kontakta Thor på 0223 330 67. Där finns goda erfarenheter att hämta och inspireras av.

Med detta lilla eko om hur vi tänker och vad vi gör vill vi alla tacka för allt moraliskt och ekonomiskt stöd genom åren och hoppas på fortsatt samarbete framöver!

Vårt Pg är: 16 48 08-8.

God Jul alla önskar!

Stiftelsen Tredje Testamentet
Styrelsen