Kära Martinusvän!                                                         Juni 2015            

Första halvåret har varit fullt av aktiviteter på informationsfronten. Som alla vet så är vårt främsta syfte att informera om Martinus och hans litteraturs existens för den målgrupp som ännu inte alls känner till Tredje testamentet. Vi som fått förmånen, vet att det är en ovärderlig hjälp till människorna i dessa mörka tider, där allt bara snurrar fortare och fortare och vilsenheten och otryggheten växer.

I februari fick vi tillträde till stadsbiblioteket i Sundsvall med vår utställning "Ett fönster mot Evigheten”. Det tog fyra år att komma in där. Ibland tar det tid mellan sådd och skörd. Vi fick ett fint samarbete med Olle Selin, Kjell-Ove Karlsson och Bengt Carlsson som arbetar lokalt där uppe. Kulturchefen på Sundsvalls Tidning, som vi bjudit in skrev en positiv artikel på nästan en hel sida. Se bifogade fil. Här fick vi 60.000 läsare, som fick möjligheten att upptäcka Martinus litteratur och symbolvärld. Efteråt kom många till de föredrag som arrangerades och frön till studiecirklar såddes. Vi var också representerade på en hälsomässa på Alnön i maj.

I mars deltog vi i Änglamässan i Västerås tillsammans med Daniel Lundberg, som nu leder en studiecirkel där. Daniel har också, på Facebook, startat gruppen "Martinus i praktiken”, som blivit ett debattforum av klass, där Martinus inspirerande visioner om livet flödar. Daniel är en ung frisk fläkt som "bär ljuset" in i framtiden.

I april var det så dags med vår utställning i Delsbo, Hälsingland i samarbete med Pia Fridell. Tro det eller ej, men Hudiksvalls tidning skrev också en helsida om utställningen och där nådde vi ca 25.000 människosjälar med kärleksbudskapet. Vi kan tillägga, att få tillstånd till utställningar på biblioteken tar tid och mycket arbete i anspråk. I snitt får vi 15-20 nej innan ett ja kommer från dessa.

Vi har tagit fram en "miniutställning" med en roll-up med åtta symboler som är belyst med spotlight. Flera har köpt en sådan för att användas lokalt. Den kostar 1.600 kr, men för dem som har det trångt kan stiftelsen ge bidrag. Det viktiga är att vi blir fler informatörer. Alla med intresse och lust kan informera! Och det är ju bara de, som redan känner till Martinus verk, som kan göra detta. Ja, så är situationen för tillfället, då inga förlag tar sig an denna uppgift.

Vi är inbjudna att utbilda informatörer på Varnhem vecka 30. Denna vecka samlas de, som är intresserade av att själva informera om Tredje testamentet. Vi skall då samtala om hur vi kan göra detta på det bästa sättet. Rolf Elving och Thor Gjörvad håller i detta. Kontakta Claus Möller på telefon: 070 171 00 49 om du vill delta. Det finns alltså platser kvar. Rolf och Thor kommer också att berätta om hur vi informerar i Sverige vid konferensen i Odense vecka 27. Kontakta Jan Langekær om du vill delta, ring: +45 2015 7811.

Vår hemsida har förbättrats igen. Den har nu utformats så den fungerar lättare med sociala medier och mobila enheter. Se www.tredjetestamentet.se

Det är ditt bidrag till vårt informationsarbete, som möjliggör att vi kan nå ut med budskapet genom att ta fram nytt material och ständigt förbättra detta. Tack på förhand för ditt stöd via Pg: 16 48 08-8.

Kärleksfulla hälsningar från styrelsen i STT.
 
Göran Almqvist  Rolf Elving  Lena Fredriksson  Thor Gjörvad  Christer Malmström  Lars Smedlund  Eva-Marie Wallgren