Kära Martinusvän!                                                                                                                      Juni 2014     

Som brukligt i sommartid, vill vi informera om den senaste tidens aktiviteter. Stiftelsens fokus är som bekant att nå ut till dem, som ännu inte känner till Martinus litteratur.

Informationsbladet: "Tredje Testamentet av Martinus förklarar livsmysteriet" är redigerat och återupptryckt med ny rubrik: "Nya svar på eviga frågor" samt kompletterat med hänvisning till 28 kontaktpersoner som finns på lika många orter i Sverige och Norge, där var och en kan arbeta lokalt på sitt sätt. Vidare har vi återupptryckt ”Den intellektualiserade kristendomen”.

Vi har deltagit på ett flertal lokala hälsomässor. Bl.a. i Göteborg där nya kontakter knutits och informationsmaterial utdelats till nyfikna. Där det är möjligt, kontaktar vi den lokala "Martinusinformatören" och hänvisar till vederbörandes verksamhet och studiecirklar. I Avesta var det t ex Gunnar Olsson, som gjorde en fin insats.

Utställningen ”Ett fönster mot evigheten” har fått klartecken att visas på stadsbiblioteket i Sundsvall, februari 2015 med föredrag, guidade turer, mm.
Styrelsen var representerad när vår tyske vän och mecenat, Henry Nold invigde sin nyinköpta och renoverade Chapmans Herrgård från slutet av 1700-talet. Här finns utställningen ” Ett fönster mot evigheten" på fyra språk. Herrgården är granne med en annan Martinusvän, Henrik Wachtmeister, som driver Skärva Gård med ekobutik och  konstutställning. Som ni förstår, är det upplagt för ett givande samarbete mellan ekologi och himmelska tankar i Karlskrona skärgårds natursköna reservat, klassat som kultur- och världsarv. Hit söker sig också en hel del turister.

I Ängelsberg, där vi idag har stiftelsens informationscenter, har Thor låtit bygga en s.k. Biodome som förmodligen är den första av sitt slag i Sverige. Hela bygget har formen av en kupol, bestående av 105 trianglar. Biodomen anses skapa ett ekologiskt energifält, som sägs vara välgörande för både kropp och själ samt gynnsamt för såväl människor som växter. Hur som helst, är det i varje fall ganska mysigt. En och annan nyfiken stannar till för att fika och då vi också här har en permanent utställning, så händer det att besökarna lämnar caféet med några informationsblad om Martinus i handen. Det är öppet hela sommaren. Du är välkommen att höra av dig till Thor om du vill komma och hjälpa till.

Under Kristi Himmelfärdsdagen arrangerades en workshop med bl.a. Christer Malmstöm, som i sin forskning om tandhälsa och amalgam tillämpade principerna i den eviga världsbilden med framgång. Rolf Elving redogjorde för sina erfarenheter när han var ute och informerade. Han betonade som alltid den viktiga skillnaden mellan information och undervisning. Den senare blir aktuell först när intresset är väckt. Naturligtvis. Men ibland glöms detta bort i vår stora iver...

Det vi nu i första hand önskar, är ekonomisk hjälp till flera roll-ups. Den är praktisk, när vi är ute på fältet och är i sig en miniutställning med åtta symboler och väldigt korta texter. Flera medarbetare i nätverket har behov av den.

Är du intresserad så kontakta Thor på 0701-70 04 63. Önskar du beställa våra broschyrer eller en utställning, så ringer du också Thor.

Slutligen ett stort tack kära vän, för stödet till informationsverksamheten genom åren. Det hjälper oss med att nå ut till allmänheten, för att berätta om Martinus existens och vad han står för.

Vårt Pg är: 16 48 08-8, Stiftelsen Tredje Testamentet, Lerum.

Så önskar vi alla en riktigt fin sommar!

Göran Almqvist     Rolf Elving     Thor Gjörvad     Christer Malmström     Eva-Marie Wallgren