Kära Martinusvän!       

Som den uppmärksamme noterat är vi sent ute med vår numera traditionella information  angående informationsarbetet om Martinus, Tredje Testamentet. Anledningen är att vi tagit några stora och delvis smärtsamma beslut med hänsyn till hur vi på bästa sätt skall förverkliga våra syften framöver. Som du vet stängde vi vårt Diskussionsforum av hänsyn till att nya människor, vår prioriterade målgrupp, riskerade att få en förvirrande bild av vad Martinus verk faktiskt står för. Inte desto mindre var det många kloka och intressanta inlägg här och det är inte uteslutet att porten öppnas igen när vi tror att vi kan klara uppgiften bättre.
Vi har under det senaste halvåret tagit ännu ett steg på nedläggningsbanan och även gjort oss av med vår fina lokal på Eklandagatan. Vi ställde oss frågan. Gagnar lokalen informationsprocessen i förhållande till vad den kostar? Utnyttjas den i tillräckligt hög grad? Vi har funnit att så inte är fallet. I  november övertogs lokalen av en ny hyresgäst och vi är därmed befriade från den fasta hyreskostnaden, el, internetkostnader, telefon mm. Resurser som vi nu kan använda till vårt primära mål, att nå ut till alla dem som ännu inte upptäckt Martinus verk.
Glädjande i denna förbindelse är att många saker har fallit på plats på ett mycket positivt sätt. De som särskilt brinner för föredragsverksamheten har fått möjlighet att i samarbete med Studiefrämjandet fortsätta med detta. Här kan också studiegrupper hålla till, tom med ett visst bidrag från samhället. Mellan 50-70 åhörare ryms i lokalen, mot ca 20 i vår, så nog ser det ut som ett  steg framåt alltid. Vi måste naturligtvis hushålla med våra begränsade ekonomiska resurser.
På informationsområdet kan vi meddela att fler och fler städer kommer med i processen. Inte minst i Danmark börjar utställningarna nu breda ut sig över riket. Förutom de tre klassiska: Köpenhamn, Århus och Ålborg tillkommer det i lugn takt fler och fler orter. Så även i Sverige. Senast i november visades “Ett fönster mot evigheten” på Örebros stadsbibliotek. Vi får ofta god press i samband med  utställningarna och även internt på kommunernas egna hemsidor bringas det information om Martinus verk. Vi har också återkommande utställningar i Tyskland, bl a i samband med den stora bokmässan i Frankfurt. Vill du veta mer, gå in på hemsidan, www.tredjetestamentet.se  klicka därefter på Lokala aktiviteter, såväl på den svenska som den danska versionen. Här ser du vad som är aktuellt.
Den viktigaste kanalen för att nå ut till de stora massorna är annars via Internet. Den är de fattigas fantastiska möjlighet. Här fortsätter vi att söka nya vägar. Det är här, vi kommer att fokusera ännu mer. För detta behövs inte dyra lokaler. Vi slipper de alltför höga fasta kostnaderna. Vi som jobbar är ju själva utrustade med modern kommunikationsutrustning. Ja, du förstår säkert…
Vi vill gärna påminna om att vi har komplett utställningsmaterial, som vi ställer till ditt förfogande, om du själv vill göra en utställning på din hemort. Hör av dig så hjälper vi till.
Vi vill å stiftelsens vägnar tacka för allt stöd vi fått under året som gått och hoppas vi kan fortsätta arbetet med att tillsammans föra Tredje Testamentet ut i världen och på så vis, för fler och fler, öppna dörren till den visdom som detta verk gett oss tillgång till.

Allt gott önskar Stiftelsen Tredje Testamentet under det nya året genom
Göran Almqvist    Rolf Elving    Thor Gjörvad     Christer Malmström Eva-Marie Wallgren

PS!  VI ÄR NATURLIGTVIS TACKSAMMA FÖR FORTSATT EKONOMISKT STÖD. 
PGNUMMER  ÄR SOM TIDIGARE:  16 48 08 - 8 (STIFTELSEN TREDJE 
TESTAMENTET).