Kära Martinusvän!                                                                                                            Göteborg i juni 2011


Återigen informerar vi om stiftelsen TT:s aktiviteter.

Vi, som jobbar med informationsuppgiften, upplever just nu en intensiv period. Mycket är gjort av det mest grundläggande i informationsprocessen, men mycket återstår för att föra ut budskapet till dem som ännu inte upptäckt vad Martinus verk har att erbjuda.

Våra hemsidor beskriver neutralt innehållet i litteraturen och symbolerna. På hemsidan är också Martinus egna föredrag tillgängliga samt hans svar på frågor. För den som vill studera TT på djupet, finns det nu också frågor och svar baserade på texten i Livets Bog. Gå in på www.tredjetestamentet.se klicka på Litteraturen och sen på Studiematerial. Här kan du studera och testa dina teoretiska kunskaper.

Som du kanske noterat, har vårt Chatforum upphört. Det främsta skälet till detta är vår omtanke om nytillkomna intresserade. De skall ges en chans att i lugn och ro bilda sig en uppfattning om vad TT innehåller. Fortfarande finns Frågor och svar. Av vår support ges Martinus syn på frågeställningen, såvida han har analyserat den. Möjligheten till dialog finns därmed också kvar men under kontrollerade och hövliga former.

Under valborgshelgen hade vi informationsdag på Mundekulla Kursgård. Träffen, som numera är en årlig tradition, hade samlat vänner från olika orter i vårt avlånga land. Deltagarna, som liksom vi informerar om Martinus världsbild, delade inspirerande med sig av sina erfarenheter. Glädjande framsteg har skett i Falun under Gunnar Olssons ledning. Thor Gjörvad i Ängelsberg har inrättat ett martinuscafé/galleri med en filosofisk hörna med symboler från de stora världsreligionerna. Representanter för dessa har eller kommer att inbjudas för information och tankeutbyte. I galleriet kan konstnärer ställa ut varvid besökarna får Martinus "på köpet". Cafégalleriet invigdes av regissören Marianne Ahrne, vilket lockade många.
I skrivande stund har redan 45 personer från Fagersta kommun bevistat den permanenta utställningen.

I våra egna lokaler har det under våren hittills varit ett 20-tal aktiviteter i form av föredrag, seminarier och besök av representanter för olika humana rörelser, som upptäckt att deras särintressen får stöd och tillika nytt perspektiv genom Martinus analyser. Exempel på detta är vegetarianer, djurvänner, talespersoner för fred, natur och kultur. 
Som vanligt har vi också haft studiecirklar i Livets Bog, samt även en privat konstutställning av martinusvän, vilket innebär att lokalen blir bemannad och fler får möjlighet se vår egen utställning: "Ett fönster mot evigheten".
I bästa fall kan det också bli ett litet bidrag till hyran.

I samband med HBTQ-festivalen, i början av juni, hade vi öppet hus med föredrag om den sexuella utvecklingen med åtföljande frågestund och samtal.

Vandringsutställningen "Ett fönster mot evigheten" fortsätter på biblioteken och andra kulturlokaler. Under året har vi också deltagit i en mängd mässor av skilda slag, t ex hälsa, må bra. I samband med detta har det även förekommit annonsering såväl lokalt som rikstäckande. Med budskapet "Martinus ger nya svar på eviga frågor" samt hänvisning till vår hemsida, har vi säkert nått en miljon läsare. Droppen urholkar stenen.

Vi deltar i den stora internationella Bokmässan i Göteborg, som äger rum i september. Ca 100.000 personer brukar besöka denna begivenhet. Så nu gäller det att ladda rejält med informationsmaterial, så allmänheten får något att ta med sig hem. Mässan ligger alldeles i närheten av vår lokal och vi kommer att välkomna besökarna till vårt infocenter med utställning och bokshop.

Ja, som ni ser,  sker det trots allt en hel del. Entusiasmen finns och det som begränsar oss nu, är framförallt ekonomin. Samtidigt som vi tackar för all support vi hittills fått, vädjar vi nu ånyo om fortsatt stöd, så vi kan fortsätta arbetet med informationen om Martinus världsbild och vägen till den fredliga värld vi alla ser fram emot.

En riktigt skön tillvaro önskas i den blomstertid som nu kommer.


 
Göran Almqvist                  Rolf Elving                 Søren Jensen               Christer Malmström                 Eva Marie Wallgren


Bilaga: inbetalningskort PG 164808-8 (Varje skärv är välkommen. Vi behöver den så väl).

PS!  FÖR ATT SPARA PORTO BER VI DIG VÄNLIGEN SÄNDA DIN MEJLADRESS TILL: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
OM DU FRAMGENT EJ ÖNSKAR VÅRA NYHETSBREV SÅ MEDDELA ÄVEN DETTA TILL SAMMA ADRESS ELLER TILL VÅR POSTADRESS.