Kära Vänner!                                                                                                                    Göteborg den 15 december 2010


En julhälsning och tack från oss som arbetar med informationsarbetet kring Martinus livsverk,
Tredje testamentet.

Vi hoppas ni tar er lite tid mitt uppe i allt julpyssel att gå in på vår hemsida www.tredjetestamentet.se 
Under rubriken LOKALA AKTIVITETER får ni ett intryck av vad som hänt och kommer att hända.  Även i utlandet händer det en del, som till ex utställningen i Berlin nu i januari.

Under hösten har flera utställningar ägt rum, Borlänge, Falun och Lerum. Vår fina lokal på Eklandagatan 6, blir nu fylld med aktiviteter, där möten med olika besläktade åsiktsriktningar sker. Djurens rätt t ex hade mycket att lära oss, och det var tydligt att TT också innehöll något av värde för dem.

Vi behöver inte alltid komma med uppmaningen: "Lyssna på oss!" Nej, genom möten där vi intar en öppen och lyssnande attityd kan det skapas nya kontakter, nya samarbetsmöjligheter, nya gemensamma mål och strävanden till ömsesidig nytta och glädje. Vi provar alltså nya vägar.

När allt kommer till sin kärna, så handlar vårt gemensamma intresse för TT om hur vi skall föra den sanna nästakärleken in i vårt liv, i vårt eget inre och ut till dem vi möter, varhelst dessa möten sker. Att Martinus med sitt verk är ett strålande exempel på detta, är ju grunden till att vi önskar att detta skall nå ut till dem, som kan inspireras och stödjas i denna allkärlekens strålande livskonst. Vi vet, att detta är en långsiktig process. Men allt har sin början och Martinus verk är för värdefullt för att endast samla damm i lagerhyllor. Vi vill göra det tillgängligt och alltid i full förståelsle för och i äkta tolerans för allas olika tankar och synpunkter.

Med en varm önskan om en fridfull Jul hoppas vi på stöd för denna uppgift ännu en gång.


Göran Almqvist       Rolf Elving       Søren Jensen       Christer Malmström       Eva-Marie Wallgren 

PS!!!
Alla böcker som Martinus själv skrivit är nu prissänkta med drygt 40%. Tidigare samarbetade vi med bokhandlare i Göteborg varför vi av lojalitetsskäl måste tillämpa det högre rek. riktpriset.
Vår shop hittar ni om ni går till www.tredjetestamentet.se och sedan till LITTERATUREN och därefter till Bokhandel. Välkomna!