Kära Martinusvän!                                                                                                                                    Göteborg i juni 2010
 

Några rader om händelseutvecklingen med informationsarbetet om Martinus verk, Tredje testamentet.
 
I Sverige har det, som tidigare meddelats, under de senaste två åren varit en intensiv utställningsperiod, anförd av Thor Gjörvad. Här skall inte uppräknas alla platser på vilka utställningar ägt rum. Detta finns dokumeterat på vår hemsida under lokala aktiviteter.
 
Under våren inleddes på initiativ av Claus Möller ett informationssamarbete med sk sexuellt avvikande grupper som arrangerade aktiviteter här i Göteborg. Hela stan var fylld med regnbågsflaggor, massor av workshops och föredrag om dessa minoritetsgruppers situation hölls runt om på bibliotek, kulturhus och i våra egna utställningslokaler. Här fanns även information om Martinus verk med de sk polanalyserna han bidragit med, för att beskriva denna ofta svåra förändringen i människors liv.
 
Vi kan också konstatera att vi blivit väl mottagna när vi varit på hälsomässor. Många "gamla" fans av Martinus kom fram och uttryckte sin glädje över att Martinus nu äntligen också blivit synlig här! Seriösa kontakter etablerades. Nya verkligt engagerade medarbetare har kommit via dessa kanaler. Erfarenheter som manar till uppföljning.

Flera permanenta utställningar finns nu. Bl a har Britt och Harry i Holmsjö färdigställt en mycket fin sådan.
 
Ute i världen händer det också en del. Några exempel:
3-7 juli  2010 Holistisk sommarfestival. Hörsholm/utställning
31 juli - 1 augusti. Klint. Presentation av informationsmaterial i Stiftelsen TT:s regi.
Augusti. Presentation vid esperantokongress i Danmark. Einar Hjort kontrollerar vårt material.
Översättningsarbete till rumänska pågår.
4- 5 september. Köge teaterbyggnad. Utställning.
Hamburg/utställning.
Hawai. Utställning har ägt rum. Permanent sådan under projektering.
2011 Berlin/utställning.
 
Våra danska vänner Laurits och Lissi Skibby önskar informera i Frankrike, dit de nu flyttar.
I Dragör har det etablerats en studiegrupp för helt nya intresserade efter officiell presentation av Tredje testamentet i byn. 35 personer mötte upp. Ett dussin fortsatte i studiegrupp.

En konferens hölls i Mundekulla, Småland i april månad för att samla och närmare lära känna intresserade aktivister här i Sverige. Ett 40-tal kom. Syftet var att förbättra stödet och supporten lokalt. Upprepning sker nästa år. Mer information om detta följer på vår hemsida.
 
Ja, detta var några smakprov! Fortfarande är vi en alltför liten arbetsgrupp, så vi bygger nätverk. Allt vi gör sker under kategorin "det fria initiativet" vilket ligger utanför Martinus Instituts ansvarsområde. Inga resurser, ekonomiska eller andra stöd, kommer således detta arbete oss tillgodo via dem.Tryckning av material, hemsidor, på olika språk, resor, utställningar, ja, ni förstår, sker således helt ideellt och allt material tillgängliggörs  utan vinstintresse. Sådana är villkoren. Spridningen av Martinus verk är upp till var och en av oss. Skall Martinus verk nå ut till mänskligheten, detta var ju Martinus avsikt, ja, då måste vi inse dessa villkor och även skapa en decentraliserad ekonomisk struktur, så "blodtillförsel" når fram till de celler som utför arbetet.
 
Så här får du, kära Vän, ännu en gång en hänvändelse från oss, Stiftelsen Tredje Testamentet i Göteborg, om fortsatt stöd för detta informationsprojekt, vars syfte är att göra Martinus visdom tillgänglig för alla dem som ännu inte upptäckt den, men som har behov för den.
Ni kan också se vad som händer lokalt på vår hemsida under rubriken "lokala aktiviteter".
 
Allt gott önskar stiftelsen, i denna ljuva sommartid,  genom

Göran Almqvist       Rolf Elving       Søren Jensen       Christer Malmström       Eva-Marie Wallgren