Kära Martinusvän!                                                                                                                Göteborg i december 2009


Jul igen. Tiden springer i väg i ett allt högre tempo. Det är en stressad tid vi lever i! Hoppas du kan ta dig tid att läsa vårt numera traditionella julbrev.
 
Det finns glädjeämnen!
I Sverige, Danmark, Tyskland och USA börjar vi nu se lovande resultat. På hemmaplan är det här i juletid en utställning i Västerås med kompletterande föredrag. Blev just i skrivande stund uppringd av en journalist som ville höra mer om utställningen. Måndag morgon den 14/12 kl  8.20 är bokad för telefonmöte...

I Tyskland blir det utställning i Berlin. Arbetet med att få i gång den tyska hemsidan pågår för fullt.
Även i USA är det enskilda intresserade som jobbar med att föra ut informationen om Tredje testamentet.
Vi följer utvecklingen med intresse...
 
Ett 40-tal utställningar är under förberedelse här i Sverige. Det är vår vän Thor Gjörvad, som på ett fantastiskt sätt sköter kontakterna med bibliotek, kommuner och press i samarbete med lokalt intresserade martinusvänner.
 
I Göteborg är nu vår informationslokal på Eklandagatan 6 i toppskick och nya aktiviteter är under planläggning. Göran Almqvist jobbar med att få kontakt med gymnasieskolorna här i området för information och visning. Bland mycket annat...
 
I det senaste numret av Kosmos har vi fått en efterlängtad bekräftelse på att vi arbetar vidare enligt de intentioner som Martinus själv utstakat. En tidigare rådsmedlem, Aage Hvolby, som för övrigt också var  med under min egen tid som rådsmedlem under Martinus livstid, har skrivit en artikel som fyller hela tidskriften!   Titeln är: Den helige Ande. Läsning som varmt kan rekommenderas.
Aage Hvolby slår där fast att Martinus verk verkligen är, den av Kristus utlovade fortsättningen, den Hjälpare, som skulle komma för att lära oss allt det, som mänskligheten hittills inte kunnat förstå.
Tiden är således kommen då detta kan förstås av ett växande antal människor.
 
Vi vädjar  i vanlig ordning om fortsatt stöd till informationsverksamheten. Ännu mer informationsmaterial måste tryckas, då antalet utställningar växer, annonser och finansering av informationslokalen kostar, för att nämna några utgiftsposter. Utan samarbete och gemensam strävan går det inte.
 
Så tillsammans med en hjärtevarm önskan om en fridful Jul hoppas vi på fortsatt stöd i detta arbete.
 
Vid tangenterna
Rolf Elving tillsammans med Göran Almqvist, Christer Malmström samt Eva-Marie Wallgren


PS
En av styrelsens trofasta hjälpare, Annette Billhäll, lämnade oss nyligen efter en längre tids sjukdom.
Våra tacksamma tankar går till henne för allt stöd under många år.