Kära Martinusvän!                                                                                                   Göteborg i december 2011

 
Stiftelsen Tredje Testamentet tackar för trogen hjälp genom åren med att föra ut Martinus verk till allmänheten.
 
Utan detta stöd vore det inte möjligt! Det gäller såväl med hänsyn till den ekonomiska sidan av saken som alla de självuppoffrande insatser som gjorts via hemsidor, föredrag och mässor, för att blott nämna några av alla de uppgifter som utförts så projektet kunnat gå framåt.
 
Så här i juletid, gåvokulturens speciella högtid, vill vi än en gång rikta ett hjärtevarmt tack till alla som på olika sätt möjliggör stiftelsens informationsverksamhet.
 
Vårens program som antyder kursriktningen för verksamheten i Göteborg medföljer. Den har inte enbart aktualitet för oss här, i "änglarnas" stad.
 
Nytt är att vi nu håller åtta djupgående föredrag baserade på informationsbroschyren, Ett fönster mot evigheten, som tidigare gått under benämningen, Den röda tråden.  Syftet är dubbelt, dels att leverera ett representativt basprogram där huvudidéerna i Tredje testamentet får företräde och dels intern utbildning med hänsyn till kvalitetssäkring av informationsprocessen.
 
Detta program kommer att bli en stående och återkommande "huvudrätt" då vi som bekant riktar vårt arbete mot alla dem som ännu inte känner till Martinus verk eller som blott haft ytlig kontakt. Detta basprogram kan således upprepas om och om igen med syftet att nå ut till nya människor, vilket är  utmaningen för oss. Samma sak gäller för hela Sverige. Vi förbereder oss alltså inte bara för den lokala verksamheten i Göteborg, utan vill hitta en modell som kan fungera på bred front, i hela Sverige och även i andra länder. Vi vill gärna öppna för dialog med andra verksamma center runt om i landet med hänsyn till strategiska mål i arbetet med att introducera Martinus verk. Dvs att skola in oss så vi kan lösa uppgiften kvalitetsmässigt med hänsyn till föredragens innehåll. Det gäller även förmågan att ledigt röra sig mellan det översiktliga och de fördjupande aspekterna och behoven, samt även vanan att presentera detta på ett kommunikativt sätt. Därmed förenas stiftelsens syfte att såväl informera om TT som att utbilda informatörer.
 
Även i år kommer stiftelsen att medverka vid den numera årliga Pridefestivalen, som sker här i Göteborg. Anledningen är att många människor som börjat uppleva en förändrad könsidentitet kan få stöd och inspiration i de polanalyser som Tredje testamentet tillhandahåller. Mer information om vårens arrangemang kommer att sändas ut när vi närmar oss de aktuella tidpunkterna.
 
Sammankomster á la Mundekulla planeras, men nu också på nya orter där aktiviteter kommit igång.
 
Vi vill sluta med att önska er alla en glad och frideful Jul med en förhoppning om fortsatt gott samarbete!
 
Göran Almqvist                Rolf Elving                 Christer Malmström           Eva-Marie Wallgren

PS!
Våra utställningar på landets bibliotek m fl ställen samt deltagande i "andliga" mässor har glädjande nog haft många besökare men dessvärre tärt hårt på vårt infomaterial. Vi vädjar därför om din hjälp så vi
kan förnya förrådet.
Vårt PG-nummer är: 16 48 08-8. Härtligt tack på förhand!