Göteborg i augusti 2011


Några glada nyheter från stiftelsen nu i sommarens sista månad! Hoppas ni fått fylla på med inspirerande upplevelser, resor, sol och bad, avkoppling och möten med vänner, nära och kära.

I slutet av september, kommer vi att delta på bokmässan här i Göteborg. Ungefär 100.000 personer förmodas besöka denna begivenhet. Ett tillfälle att stå laddade med information om Martinus verk, samt inte minst, ett tillfälle att även ge uppmärksamhet om vårt  informations-centra på Eklandagatan.

Vi måste vara effektiva. Eftersom vi ännu inte har så många arbetare ute på fältet, har vi istället nu fått chansen, att nå en mångfald under några mässdagar. Ett bättre sätt, tror vi, än att springa runt på sta´n och dela ut lite här och där. Vi har ju jobb att sköta också...

Den glada nyheten är att vårt informationsmaterial är efterfrågat varför det börjar tryta. Vi måste därför omgående trycka nytt inför mässan. Det arbetas således, info-materialet har spridits!! Vi envisas med att se det positiva...

Baksidan, en sådan finns ju alltid, är att våra ekonomiska resurser är begränsade. Vi måste säkra att vi alltid kan betala fasta utgifter, hyra, tel, mm, vilket rör sig om ca 9000:- i månaden. För att möjliggöra tryckning av mer info-material vill vi därför be om er hjälp för att säkra nämnda ofrånkomliga utgifter, så övriga medel kan användas för att trycka mer material. Om, låt oss säga hypotetiskt, 20 personer bidrar med 4 - 500:-/mån under en tid, vore vi rustade för bokmässan med nödvändigt material rörande verket, författaren och stiftelsen. Naturligtvis är mindre belopp lika varmt välkomna. Ingen skall behöva avstå från alltför mycken välfärd.

Vad säger ni? Vill ni hjälpa oss att hjälpa Martinus ut i världen?

Det hastar. Svara då snarast genom att sätta in ditt bidrag på PG-konto: 16 48 08-8, Stiftelsen Tredje Testamentet.

Med vänlig hälsning och önskan om allt gott.


Rolf Elving
för Stiftelsen Tredje Testamentet


PS!
Vill du ha våra nyhetsbrev? Om ja, sänd din e-postadress till oss här.

 

Eklandagatan 6, 412 55 Göteborg             
PlusGiro: 164808-8                           
Org.nr: 857208-8535