pdf filer till download och jpg foton:

 

PROTOKOLL/REFERAT REVISION

Stiftelsen grundas 

Stiftelsens stadgar  

Protokoll 10 jan 2000
2000 1
Protokoll 10 april 2000
2000 2

Protokoll 15 maj 2001
2001 1
Protokoll 3 sept 2001
2001 2
Protokoll 3 dec 2001 

Protokoll 29 jan 2002
2002 1
Protokoll 28 april 2002
2002 2
Protokoll 8 juni 2002
2002 3

protokoll 17 sept 2003
2003 1
Protokoll 3 nov 2003
2003 2
2003 3

Protokoll 19 sept 2004
2004 1
2004 2

Protokoll 7 dec 2004

2004 3

Protokoll 13 nov 2005
2005 1
2005 2

2006 1
2006 2
2006 3

Protokoll 18 jan 2007
2007 1
2007 2
2007 3
Protokoll 30 nov 2007
2007 4
2007 5
2007 5

Protokoll 8 dec 2008
2008 1
2008 2
2008 3
2008 4
2008 5
2008 6
2008 7

Protokoll 11 mars 2009
2009 1
2009 2
2009 3
2009 4
2009 5
2009 6
2009 7
2009 8
2009 9

Protokoll 15 mars 2010
2010 1
2010 2
2010 3
2010 4
2010 5
2010 6
2010 7
2010 8
2010 9

Protokoll 26 februari 2011
2011 1
2011 2
2011 3
2011 4
2011 5
2011 6
2011 7
2011 8
2011 9

2012 1
2012 2
2012 3
2012 4
2012 5
2012 6
2012 7

2013 1
2013 2
2013 3
2013 4
2013 5
2013 6
2013 7    

2014 1
2014 2
2014 3
2014 4
2014 5
2014 6
2014 7
2014 8

Årsredovisning 2015 
Årsredovisning 2016 
Protokoll april 2017 
Protokoll oktober 2017
Årsredovisning 2017
Protokoll augusti 2018
Årsredovisning 2018