pdf filer till download och jpg foton:

 

PROTOKOLL/REFERAT REVISION

Stiftelsen grundas 

Stiftelsens stadgar  

Protokoll 10 jan 2000
10 jan 2000 sida 1

Protokoll 10 april 2000
10 april 2000 sida 1

Protokoll 15 maj 2001
15 maj 2001 sida 1

Protokoll 3 sept 2001
3 sept 2001 sida 1

Protokoll 3 dec 2001
 

Protokoll 29 jan 2002
29 jan 2002 sida 1

Protokoll 28 april 2002
28 april 2002 sida 2

Protokoll 8 juni 2002
8 juni 2002 sida 3

Protokoll 17 sept 2003
17 sept 2003 sida 1

Protokoll 3 nov 2003
3 nov 2003 sida 1
3 nov 2003 sida 2

Protokoll 19 sept 2004
19 sept 2004 sida 1
19 sept 2004 sida 2

Protokoll 7 dec 2004
7 dec 2004 sida 1

Protokoll 13 nov 2005
2005 sida 1
2005 sida 2

2006 sida 1
2006 sida 2
2006 sida 3

Protokoll 18 jan 2007
18 jan 2007 sida 1
18 jan 2007 sida 2
18 jan 2007 sida 3

Protokoll 30 nov 2007
30 nov 2007 sida 1
30 nov 2007 sida 2
30 nov 2007 sida 3

Protokoll 8 dec 2008
2008 sida 1
2008 sida 2
2008 sida 3
2008 sida 4
2008 sida 5
2008 sida 6
2008 sida 7

Protokoll 11 mars 2009
2009 sida 1
2009 sida 2
2009 sida 3
2009 sida 4
2009 sida 5
2009 sida 6
2009 sida 7
2009 sida 8
2009 sida 9

Protokoll 15 mars 2010
2010 sida 1
2010 sida 2
2010 sida 3
2010 sida 4
2010 sida 5
2010 sida 6
2010 sida 7
2010 sida 8
2010 sida 9

Protokoll 26 februari 2011
2011 sida 1
2011 sida 2
2011 sida 3
2011 sida 4
2011 sida 5
2011 sida 6
2011 sida 7
2011 sida 8
2011 sida 9

2012 sida 1
2012 sida 2
2012 sida 3
2012 sida 4
2012 sida 5
2012 sida 6
2012 sida 7

2013 sida 1
2013 sida 2
2013 sida 3
2013 sida 4
2013 sida 5
2013 sida 6
2013 sida 7    

2014 sida 1
2014 sida 2
2014 sida 3
2014 sida 4
2014 sida 5
2014 sida 6
2014 sida 7
2014 sida 8

Årsredovisning 2015
 
Årsredovisning 2016 

Protokoll april 2017 

Protokoll oktober 2017

Årsredovisning 2017

Protokoll augusti 2018

Årsredovisning 2018

Protokoll januari 2019

Årsredovisning 2019