Föreläsningar och samtal utifrån Martinus verk Tredje Testamentet
Göteborg våren 2020 - Lördagar kl. 15 - 17 inkl. frågestund

 

Adress: NBV Mölndalsvägen 30 C, 4 vån (hiss)

Hållplats: Almedal

Parkering finns

Entré kr. 50

Fika kr. 20

 

Den 1. februari 2020 kl. 15 Aita Pãts: Mitt möte med de sydamerikanska shamanerna och deras medicin

Aita berättar, visar bilder och demonstrerar om de shamanska traditionerna i Peru.

 

Den 7. mars kl 15 Sören Jensen: Livet i kosmisk perspektiv

Den andliga vetenskapen förklarar våra liv och vardagens händelser på gott och ont som nödvändiga steg på vägen till lyckan. Vi får en förklaring på vart vi kommer ifrån och vart vi är på väg. För att bygga en lyckad maskin krävs kunskap om naturlagarna. För att bygga ett lyckat öde krävs kunskap om dom andliga lagarna. Dom andliga vetenskapsmän har för länge sedan påstått, att det finns lagar för livet. Vilka är dom kosmiska lagarna och hur applicerar vi dom på vårt liv?

 

Föredraget den 4. april är ställd in på grund av Corona. Den 4. april kl 15 Claus Möller: Den nya Gudstron

All världens religioner har varit försök att f
örstå det levande liv människor såg sig vara del av. Martinus ser livet självt, som religionernas religion. Där hans verk, Tredje Testamentet handlar om kosmisk psykoligi, Att se den lagbundenhet som styr detta levande universum som vi alla är en del av. Och att därmed religion, psykologi, politik och vetenskap går att förena.

 

Den 16. maj kl 15 Eva Gusmark: Självkännedom genom bön

”Alla naturliga eller normala böner blir bönhörda”, menar Martinus. Ändå upplevs det inte alltid så. Många människor har därför övergett bönen och kanske tänker att det inte fungerar att be. Men genom att regelbundet använda bönen och lära sig mer om hur den fungerar, genom att studera livets lagar och vara uppmärksam på hur gudomen kommunicerar med oss, kan bönen bli ett redskap för bättre självkännedom.

 

 

 

INFORMATION  OM MARTINUS KOSMISKA VÄRLDSBILD – TREDJE TESTAMENTET I SAMARBETE MED NBV

 

 

NBVlOGO

 

För mer information om föredrag skicka mail till:

Ann Kollberg
Mobil: 070-3144019
Mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Tänk er en värld där krig, konkurrens och fiendskap har upphört!

Där religionernas utlovade kärleksbudskap förklarats och förverkligats. Där fred och harmoni råder.

Där Buddhas, Jesus och Muhammeds livsgärningar strålar samman. Där Guds alla intentioner med världens skapelsesprocesser ses klart och tydligt för både förstånd och hjärta. Där vår andliga och biologiska utveckling visar hän mot ett nytt steg i evolutionen mot ”Jesus rike” som mer och mer blir av denna värld. Där ditt mänskliga psyke och innersta struktur principiellt utreds så att du bättre förstår dig själv. Där alla människor, djur och växter lever i ett organiskt universum, i Gud och där du i allt och alla – ständigt står i ett möte med detta levande liv – med Gud. Där Gud genom livet talar till oss alla, undervisar oss och från liv till liv för oss framåt. Där den enda ”död” som finns är av mental natur, i en falsk föreställning om livet och tillvaron. Där allt annat visar på livets evighetsstruktur och där fundamentet för denna struktur finns bakom vårt eget psyke, i form av vår innersta jagupplevelse. Så har du kärnan i ett unikt författarskap: Tredje testamentet av Martinus. Där 'Livets bog' del 1-7 och symbolböckerna 'Den eviga världsbilden' del 1-6, samt ett 30-tal småböcker introducerar dig till ett nytt sätt att tänka.

Ny Kultur – Göteborgsnätverket för Martinus verk: Tredje testamentet, heter en nybildad ideell förening i Göteborg som bedriver informations-, föredrags-, kurs- och studiecirklar utöver den verksamhet som finns på webbsidan nykultur.com. Vi har valt formen ideell förening, med stadgar som säger att medlemskap bara kan ske på inbjudan, för att på ett enkelt och billigt sätt få myndigheternas godkännande, med ett organisationsnummer och ett bankkonto knutna till den verksamhet vi vill bedriva. Med denna modell vill vi skapa en platt, demokratisk organisationsstruktur för det interna arbetet vi bedriver, där medarbetarskap och medlemskap utgör den formalia som skall till, men där vi i praxis bedriver en verksamhet som är öppen för alla att ta del av.