x Ny Kultur – Göteborgsnätverket för Martinus verk: Tredje testamentet, är en ideell förening i Göteborg som bedriver informations-, föredrags-, kurs- och studiecirklar utöver den verksamhet som finns på webbsidan www.nykultur.com

På Torsdagar mellan 19 – 21, med start den 28 Januari, läser vi Martinus bok, Logik. För information och anmälan, ring: Håkan Forshult 0707 – 311450

Föredrag nedan arrangeras av: Ny Kultur – Göteborgsnätverket för Martinus verk, Tredje Testamentet
i samarbete med Studiefrämjandet i Göteborg

 

Claus6

Kontaktperson:
Claus Möller
Tel. 070-171 00 49
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Föredrag om Den intellektualiserade kristendomen baserad på författaren Martinus verk: Tredje testamentet 


Vårens föredrag 2016 äger rum på Studiefrämjandet vid Redbergsplatsen - Falkgatan 7 - kl. 15.00 Entré 50:-

Vårens Föredrag 2016, på Falkgatan 7:

Lördagen 20 Februari, kl 15.00
Den livgivande principen – kropp och ande i harmoni med sin omvärld
Tredje testamentet introducerar en ny kosmisk dimension på livet. I detta nya ljus blir det ”goda”, det som är till glädje för kropp, själ och omvärld. Martinus påstår, att även kroppens mikrokosmos, består av levande individer som lever enligt människo-, djur- eller växtprincipen. Där den riktiga nästakärleken omfattar allt levande. Vad menas med Jesus ord: ”Det är inte det som kommer in i munnen som gör människan oren, men det som kommer ut ur munnen”?
Sören Jensen

Lördagen den 12 Mars, kl 15.00
Hur vi kan rätta till samhällsekonomin
I en global världsekonomi är vårt största samhällsekonomiska problem att det via räntor och vinster oavbrutet förs över pengar från de som har för lite till de som redan har långt mer än de någonsin behöver. Per, en av grundarna av JAK, beskriver hur vi skulle kunna rätta till detta och skapa nödvändiga förutsättningar för en ekonomi i balans med naturens ekologiska förutsättningar att försörja mänskligheten.
Per Almgren

Lördagen den 2 April, kl 15.00
Kärlek och logik
Författaren Martinus skildrar i sin bok Logik, hur en etisk dimension på begreppet logik är möjlig om vi ser livet, tillvaron och kosmos som en helhet. Att vi då kan utsträcka den logik vi lever efter i vår värld, till de mikro- och makrokosmiska förhållanden. Martinus beskriver också hur vår tids föreställningar om livet får sina konsekvenser och hur vår syn på tillvaron som en död och livlös värld, styrd av slump, tillfälligheter, kaos och död – leder oss mot ett kultursammanbrott. Där vi i Martinus verk, Tredje testamentet som ett alternativ till en sådan världsbild, överallt kan se ett samspel av levande krafter och i ett levande kosmos se en gudomlig tillvaro. Att kärlek och logik går att förena.
Claus Möller

Lördagen den 23 April, kl 15.00
Tidfaktorekonomi – framtidens ekonomi
Detta föredrag handlar om hur vi kan omvandla dagens ekonomiska system till en human och rättvis ekonomi som garanterar allas lika rättigheter och lika ekonomiska förutsättningar. Dagens situation bygger på en ekonomi som saknar en fast värdebas. De beslut som idag fattas i den ekonomiska politiken är därför godtyckliga och leder till att vissa människor kan leva högt på andras arbete. Tidfaktorekonomin utgår från våra gemensamma livsvillkor och ger alla människor samma möjligheter att upprätthålla sina liv med eget arbete. Den inkluderar en rättsgrund som garanterar allas lika rättigheter och ekonomiska villkor.
Ulf Sandström

Lördagen den 14 Maj, kl 15.00
Livsmysteriets lösning
Filosofer och vetenskapsmän har försökt förstå och förklara livet. Men de har haft en reduktionistisk syn på livet. Skärskådat, forskat och dissekerat livsprocesserna, men varit blinda för helheten. En vetenskap som om den började sammanfoga livets alla delar, skulle närma sig religionerna. Martinus visar hur en livsforskning i nämnda riktning kan lösa livsmysteriet.
Anders Bränngård

 

För information om Martinus verk se: www.tredjetestamentet.se

För mer information om föredrag skicka mail till
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.    eller klicka och skicka här.

Eller ring Ann Kollberg på: 070-3144019

 

 

Tänk er en värld där krig, konkurrens och fiendskap har upphört!

Där religionernas utlovade kärleksbudskap förklarats och förverkligats. Där fred och harmoni råder.

Där Buddhas, Jesus och Muhammeds livsgärningar strålar samman. Där Guds alla intentioner med världens skapelsesprocesser ses klart och tydligt för både förstånd och hjärta. Där vår andliga och biologiska utveckling visar hän mot ett nytt steg i evolutionen mot ”Jesus rike” som mer och mer blir av denna värld. Där ditt mänskliga psyke och innersta struktur principiellt utreds så att du bättre förstår dig själv. Där alla människor, djur och växter lever i ett organiskt universum, i Gud och där du i allt och alla – ständigt står i ett möte med detta levande liv – med Gud. Där Gud genom livet talar till oss alla, undervisar oss och från liv till liv för oss framåt. Där den enda ”död” som finns är av mental natur, i en falsk föreställning om livet och tillvaron. Där allt annat visar på livets evighetsstruktur och där fundamentet för denna struktur finns bakom vårt eget psyke, i form av vår innersta jagupplevelse. Så har du kärnan i ett unikt författarskap: Tredje testamentet av Martinus. Där 'Livets bog' del 1-7 och symbolböckerna 'Den eviga världsbilden' del 1-6, samt ett 30-tal småböcker introducerar dig till ett nytt sätt att tänka.

Ny Kultur – Göteborgsnätverket för Martinus verk: Tredje testamentet, heter en nybildad ideell förening i Göteborg som bedriver informations-, föredrags-, kurs- och studiecirklar utöver den verksamhet som finns på webbsidan nykultur.com. Vi har valt formen ideell förening, med stadgar som säger att medlemskap bara kan ske på inbjudan, för att på ett enkelt och billigt sätt få myndigheternas godkännande, med ett organisationsnummer och ett bankkonto knutna till den verksamhet vi vill bedriva. Med denna modell vill vi skapa en platt, demokratisk organisationsstruktur för det interna arbetet vi bedriver, där medarbetarskap och medlemskap utgör den formalia som skall till, men där vi i praxis bedriver en verksamhet som är öppen för alla att ta del av.

Göteborgsnätverket för Martinus verk
(org. Nr: 802466-7092   Pg. 648901-7)