Ny Kultur – Göteborgsnätverket för Martinus verk: Tredje testamentet, är en ideell förening i Göteborg som bedriver informations-, föredrags-, kurs- och studiecirklar utöver den verksamhet som finns på webbsidan www.nykultur.com

På torsdagar från den 9 feb. - 27 april kl 19 – 21, har vi i Kulturhuset Falken en bokcirkel, där vi läser och samtalar omkring Martinus bok,
Den intellektualiserade kristendomen. För frågor och anmälan, kontakta Håkan Forshult 0707 – 311450


Föredrag nedan arrangeras av: Ny Kultur – Göteborgsnätverket för Martinus verk, Tredje Testamentet
i samarbete med Studiefrämjandet i Göteborg

 

Claus6

Kontaktperson:
Claus Möller
Tel. 070-171 00 49
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Föredrag om Den intellektualiserade kristendomen baserad på författaren Martinus verk: Tredje testamentet 


Vårens föredrag 2017 äger rum på Kulturföreningshuset Falken vid Redbergsplatsen - Falkgatan 7 - kl. 15.00 Entré 50:-

 

Vårens Föredrag 2016, på Falkgatan 7:

 

Lördagen 20 Februari, kl 15.00:
Den livgivande principen – kropp och ande i harmoni med sin omvärld
Tredje testamentet introducerar en ny kosmisk dimension på livet. I detta nya ljus blir det ”goda”, det som är till glädje för kropp, själ och omvärld. Martinus påstår, att även kroppens mikrokosmos, består av levande individer som lever enligt människo-, djur- eller växtprincipen. Där den riktiga nästakärleken omfattar allt levande. Vad menas med Jesus ord: ”Det är inte det som kommer in i munnen som gör människan oren, men det som kommer ut ur munnen”?
Sören Jensen

 

Lördagen den 4 Feb, kl. 15.00:
Verklighet...vad är det för något?
Filosofer från Platon till Martinus har beskrivit vår verklighetsuppfattning som illusorisk. Nu kan många människor mena att livet inte kan vara en illusion – det är ju i allra högsta grad den verklighet vi upplever! Vilket i sig är absolut sant! Men livet är i grunden något helt annat än det vi nu förmår uppleva och det är därför Martinus med flera har använt begreppet illusion. Ju mer vi vet om denna verklighet, desto lättare blir det att hantera den, det vill säga desto lättare blir det att leva.
Lars Malmgren

 

Lördagen den 18 Feb, kl. 11.00 – 17.00
”Att bli herre över sig själv” Kurspris: 150:- föranmälan till 0703-144019
Ett seminarium baserat på Martinus och Pathwork. (Inga förkunskaper behövs)
En dag med föredrag, samtal och ”övningar”. Vi kommer att arbeta mer på ett personligt plan, där vi har Martinus kosmiska analyser och Pathworks djupgående andliga psykologi som utgångspunkt. Vi kommer att fokusera på: Mentala fängelser; Fängelser som vi alltid, mer eller mindre, upprätthåller själva och där vi upplever dem som händelser och situationer vilka upprepar sig i våra liv och som vi inte hittar vägen ut ur. Egoism kontra ”sund” egoism. Hur transformerar jag egoism till sund egoism, från ett destruktivt till ett konstruktivt handlande som är livsbejakande för allt och alla.
Psykoterapeuten Jan Kardell

 

Lördagen den 4 mars, kl. 15.00:
Är du viljestyrd eller begärsstyrd?
Både människor och nationer är under utveckling från egoism och själviskhet till osjälviskhet och altruism.
Sören Jensen

 

Lördagen den 18 mars, kl. 15.00:
Ett nytt sätt att förstå Bibeln
Martinus texter innehåller mängder av Bibelcitat och en handfull av hans böcker bär titlar hämtade från kristna högtider eller är präglade av Bibeln och kristendomen. Ändå skiljer sig Martinus syn på de bibliska texterna från kyrkan i många avseenden. Martinus ger nya, logiska förklaringar på många av Bibelns liknelser och dess symboliska språk och menar att de rymmer stor visdom. Det innebär att det bibliska innehållet kan ses i ett nytt ljus och att vi kan få en ny förståelse av gamla berättelser, begrepp och symboler. Vi kan även få ett nytt sätt att se på Bibeln och kristendomen och med detta kan den religiösa tron förvandlas till andlig vetenskap.
Eva Gusmark

 

Lördagen den 8 April, kl. 15.00:
Kosmisk psykologi
En psykologisk analys av Martinus verk: Tredje testamentet
Lars Lundell, psykolog

 

Lördagen den 6 Maj, kl. 15.00:
Kan man heala sig själv?
I framtiden kommer man, enligt Martinus, kunna mirakelheala sig själv. Bland annat skifta ut otjänliga organ eller läka benbrott med hjälp av tankekraft. Att bli en virtuos på detta, likt Jesus, är dock inte bara en fråga om övning och åter övning. Att skapa sig en talang, en förmåga att kunna heala handlar också om faktorer som moral, karma, öde, medvetande och så vidare. Välkommen till en föreläsning om healing!
Anders Brängård

 

För information om Martinus verk se: www.tredjetestamentet.se

För mer information om föredrag skicka mail till
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.    eller klicka och skicka här.

Eller ring Ann Kollberg på: 070-3144019

 

 

Tänk er en värld där krig, konkurrens och fiendskap har upphört!

Där religionernas utlovade kärleksbudskap förklarats och förverkligats. Där fred och harmoni råder.

Där Buddhas, Jesus och Muhammeds livsgärningar strålar samman. Där Guds alla intentioner med världens skapelsesprocesser ses klart och tydligt för både förstånd och hjärta. Där vår andliga och biologiska utveckling visar hän mot ett nytt steg i evolutionen mot ”Jesus rike” som mer och mer blir av denna värld. Där ditt mänskliga psyke och innersta struktur principiellt utreds så att du bättre förstår dig själv. Där alla människor, djur och växter lever i ett organiskt universum, i Gud och där du i allt och alla – ständigt står i ett möte med detta levande liv – med Gud. Där Gud genom livet talar till oss alla, undervisar oss och från liv till liv för oss framåt. Där den enda ”död” som finns är av mental natur, i en falsk föreställning om livet och tillvaron. Där allt annat visar på livets evighetsstruktur och där fundamentet för denna struktur finns bakom vårt eget psyke, i form av vår innersta jagupplevelse. Så har du kärnan i ett unikt författarskap: Tredje testamentet av Martinus. Där 'Livets bog' del 1-7 och symbolböckerna 'Den eviga världsbilden' del 1-6, samt ett 30-tal småböcker introducerar dig till ett nytt sätt att tänka.

Ny Kultur – Göteborgsnätverket för Martinus verk: Tredje testamentet, heter en nybildad ideell förening i Göteborg som bedriver informations-, föredrags-, kurs- och studiecirklar utöver den verksamhet som finns på webbsidan nykultur.com. Vi har valt formen ideell förening, med stadgar som säger att medlemskap bara kan ske på inbjudan, för att på ett enkelt och billigt sätt få myndigheternas godkännande, med ett organisationsnummer och ett bankkonto knutna till den verksamhet vi vill bedriva. Med denna modell vill vi skapa en platt, demokratisk organisationsstruktur för det interna arbetet vi bedriver, där medarbetarskap och medlemskap utgör den formalia som skall till, men där vi i praxis bedriver en verksamhet som är öppen för alla att ta del av.

Göteborgsnätverket för Martinus verk
(org. Nr: 802466-7092   Pg. 648901-7)