Ny Kultur – Göteborgsnätverket för Martinus verk: Tredje testamentet, är en ideell förening i Göteborg som bedriver informations-, föredrags-, kurs- och studiecirklar utöver den verksamhet som finns på webbsidan www.nykultur.com

Föredrag nedan arrangeras av: Ny Kultur – Göteborgsnätverket för Martinus verk, Tredje Testamentet
i samarbete med Studiefrämjandet i Göteborg

Claus6

Kontaktperson:
Claus Möller
Tel. 070-171 00 49
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Föreläsningar om Martinus verk: Tredje testamentet


Kulturföreningshuset Falken, Entrè 50:-
Redbergsplatsen/Ånäsvägen - Falkgatan  7
Studiefrämjandet / NyKultur - Göteborgsnätverket för Martinus verk.

 

Vårens Föredrag 2018, på Falkgatan 7:

 

Lördagen 10 Februari, kl.15.00
REINKARNATION OCH KARMA Claus Möller

Martinus beskriver vår värld, vår natur, det mikro- och makrokosmos vi är endel av – som ett lagbundet organiskt universum. Där vi bokstavligen ”lever rör oss och är till i Gud”. Ett levande universum, där allt går ”kretslopp”, från det lilla till det stora. Där även vårt personliga liv – är ett kretslopp som sträcker sig över många liv och visar vår odödlighet. Martinus binder ihop vårt öde, vårt liv, med en evolutionstanke och hävdar att livet har ett mål, en mening.

Lördagen 24 Februari, kl.15.00
KONSTEN ATT FÖRLÅTA Eva Gusmark

”Lär dig livets stora gåta: älska, glömma och förlåta”, säger ett gammalt talesätt. Men i en tid då ohyggliga händelser avlöser varandra i när och fjärran, kan det tyckas övermäktigt att förlåta. Samtidigt är det ju då av största värde att titta närmare på vad sann förlåtelse egentligen innebär. Varför ska man egentligen förlåta? Kan man verkligen förlåta allt? Hur går det i så fall till? Vi undersöker ämnet förlåtelse på olika sätt och tar reda på vad Martinus säger om det. Det finns också utrymme för samtal och egna tankar.

Lördagen 10 Mars, kl. 15.00
KREATIVITET PÅ GOTT OCH ONT! Dennis Persson

I vår tid talas det ofta om ”kreativitet” som något eftersträvansvärt och gott, som bl.a. kan användas för att öka produktivitet och lönsamhet. Martinus talar om kreativitet, eller ”skaparförmåga”, som något kosmiskt sett basalt och helt avgörande för vår livsupplevelse. I vårt lokala perspektiv ser vi vanligen konstnärer inom olika områden som naturligt kreativa, men vi ska i föredraget även belysa om vi kan finna kreativitet också i vår vardag och i vårt förhållningssätt till livet, samt om det sett från ett andligt vetenskapligt perspektiv finns olika slags kreativitet, som kan anses ha såväl  ”goda” som ”onda” verkningar?

Lördagen 24 Mars, 15.00
VAD ÄR ANDLIG VETENSKAP? Sören Jensen

Det dagliga livet innebär ständiga val. Tredje Testamentet av Martinus förklarar hur många av dessa val leder till lycka och andra till olycka. De flesta människor vill väl, men ändå kan det bli fel. Det blev inte som vi tänkt. Tredje Testamentet är till för att hjälpa oss att basera våra tankar på strikt vetenskaplig grund. Martinus skriver: ”Det måste uppstå ett samarbete i människans sinne mellan intelligensen och förmågan till nästakärlek”. Detta samarbete i vårt eget sinne förvandlar med tiden livet till en ljusfest. ”Vårdagjämningen” äger rum både i det yttre, och i det inre; ”påsk”.

Lördagen 7 April, kl. 15.00
DET SEXUELLA MYSTERIET Claus Möller

Den Danske författaren Martinus beskriver en andlig evolutionslära som rymmer och förklarar den sexuella mångfald vi kan se i alla kultursamhällen. Där Martinus beskriver en sexuell förvandlingsprocess som alla människor ärdel i och som föder fram de mänskliga sympatianlagen. Där målet för denna andliga evolutionsprocess är – ”människan skapad i Guds avbild”. Vilket Kristus var ett exempel på! Martinus beskriver hur denna kristusmänniska skapas i oss alla, som ett led i en sexuell förvandlingsprocess,

 

nykultur.com
för en andlig, demokratisk, kommunistisk Kristuspolitik

tredjetestamentet.se
för information om Martinus verk

För mer information om föredrag skicka mail till
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.    eller klicka och skicka här.
Eller ring Ann Kollberg på: 070-3144019

 

Tänk er en värld där krig, konkurrens och fiendskap har upphört!

Där religionernas utlovade kärleksbudskap förklarats och förverkligats. Där fred och harmoni råder.

Där Buddhas, Jesus och Muhammeds livsgärningar strålar samman. Där Guds alla intentioner med världens skapelsesprocesser ses klart och tydligt för både förstånd och hjärta. Där vår andliga och biologiska utveckling visar hän mot ett nytt steg i evolutionen mot ”Jesus rike” som mer och mer blir av denna värld. Där ditt mänskliga psyke och innersta struktur principiellt utreds så att du bättre förstår dig själv. Där alla människor, djur och växter lever i ett organiskt universum, i Gud och där du i allt och alla – ständigt står i ett möte med detta levande liv – med Gud. Där Gud genom livet talar till oss alla, undervisar oss och från liv till liv för oss framåt. Där den enda ”död” som finns är av mental natur, i en falsk föreställning om livet och tillvaron. Där allt annat visar på livets evighetsstruktur och där fundamentet för denna struktur finns bakom vårt eget psyke, i form av vår innersta jagupplevelse. Så har du kärnan i ett unikt författarskap: Tredje testamentet av Martinus. Där 'Livets bog' del 1-7 och symbolböckerna 'Den eviga världsbilden' del 1-6, samt ett 30-tal småböcker introducerar dig till ett nytt sätt att tänka.

Ny Kultur – Göteborgsnätverket för Martinus verk: Tredje testamentet, heter en nybildad ideell förening i Göteborg som bedriver informations-, föredrags-, kurs- och studiecirklar utöver den verksamhet som finns på webbsidan nykultur.com. Vi har valt formen ideell förening, med stadgar som säger att medlemskap bara kan ske på inbjudan, för att på ett enkelt och billigt sätt få myndigheternas godkännande, med ett organisationsnummer och ett bankkonto knutna till den verksamhet vi vill bedriva. Med denna modell vill vi skapa en platt, demokratisk organisationsstruktur för det interna arbetet vi bedriver, där medarbetarskap och medlemskap utgör den formalia som skall till, men där vi i praxis bedriver en verksamhet som är öppen för alla att ta del av.

Göteborgsnätverket för Martinus verk
(org. Nr: 802466-7092   Pg. 648901-7)