Ny Kultur – Göteborgsnätverket för Martinus verk: Tredje testamentet, är en ideell förening i Göteborg som bedriver informations-, föredrags-, kurs- och studiecirklar utöver den verksamhet som finns på webbsidan www.nykultur.com

Föredrag nedan arrangeras av: Ny Kultur – Göteborgsnätverket för Martinus verk, Tredje Testamentet
i samarbete med Studiefrämjandet i Göteborg

 

Claus6

Kontaktperson:
Claus Möller
Tel. 070-171 00 49
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Föreläsningar om Martinus verk: Tredje testamentet


Kulturföreningshuset Falken, Entrè 50:-
Redbergsplatsen/Ånäsvägen - Falkgatan  7
Studiefrämjandet / NyKultur - Göteborgsnätverket för Martinus verk.

 

Höstens Föredrag 2017, på Falkgatan 7:

 

7 okt. Lördag kl 15.00
TALA MED GUD
Martinus visar i sitt bokverk, Tredje testamentet, att religionernas religion – är livet självt. Hur den religiösa principen är inbyggd i alla människor, där alla ber när livet är hotat, när smärta och död tränger sig på. Hur djurets dödsskrik hos människan kultiverats till bön och hur denna kommunikation med livet och Gud kommer att utvecklas till ett medvetet Gudssamtal likt det Kristus hade.
                                                        Claus Möller

21 okt. Lördag kl 15.00
SYMBOLIKEN I JESU KORSFÄSTELSE
Och hur vi kan överföra den på våra liv. Korsfästelsen har också historiskt förvrängts och kan tolkas i en osund kontext. Likaså begreppet lidande där det finns en skarp och skör gräns när lidandet blir ohälsosamt. Där alla kosmiska sanningar kan förvrängas på så sätt att vi gömmer och skyddar oss bakom dem - på så sätt övergår sanning till osanning. Som vanligt håller jag inte något konventionellt föredrag men blandar teori med praktiska övningar där vi jobbar med oss själva.
                                                        Jan Kardell 

11 nov. kl. 15.00
BÖNENS MYSTERIUM
Livskraft non stop. Alla har vi från födelsen fått med oss en gudomlig gåva, en obruten källa av kärlek, inspiration och livskraft. Med bönen är vi alltid centrerad i vårt fasta punkt. Mörker och lidande kan vi inte hindra, men tack vare bönen kan vi växa som människor oavsett vad som händer. Vad är logiken och vem besvarar bönen?
                                                        Sören Jensen 

25 nov. kl 15.00
SKUGGARBETE – KRAFTARBETE – EN VÄG TILL FRED
Att tolka livet på samma sätt som man tolkar nattens drömmar, är ett sätt att upptäcka våra skuggor, dvs. de sidor inom oss som har den omedvetna kontrollen över oss och som vi inte vill se och därför ofta automatisk projicerar på andra människor. Genom att notera och förstå våra dagsdrömmar får vi ett effektivt verktyg i personlig utveckling och lär oss lyssna till livets tal. Då får vi hjälp med att se de  mönster i våra liv som gör att vi ofta försätter oss i samma situationer och upprepar samma misstag. Vi kan lära oss att ta det fulla ansvaret för våra liv, våra tankar, känslor och för vårt sätt att tolka världen.
                                                        Agneta Oreheim

 

 nykultur.com   

För information om Martinus verk se: www.tredjetestamentet.se  

För mer information om föredrag skicka mail till
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.    eller klicka och skicka här.

Eller ring Ann Kollberg på: 070-3144019

 

 

Tänk er en värld där krig, konkurrens och fiendskap har upphört!

Där religionernas utlovade kärleksbudskap förklarats och förverkligats. Där fred och harmoni råder.

Där Buddhas, Jesus och Muhammeds livsgärningar strålar samman. Där Guds alla intentioner med världens skapelsesprocesser ses klart och tydligt för både förstånd och hjärta. Där vår andliga och biologiska utveckling visar hän mot ett nytt steg i evolutionen mot ”Jesus rike” som mer och mer blir av denna värld. Där ditt mänskliga psyke och innersta struktur principiellt utreds så att du bättre förstår dig själv. Där alla människor, djur och växter lever i ett organiskt universum, i Gud och där du i allt och alla – ständigt står i ett möte med detta levande liv – med Gud. Där Gud genom livet talar till oss alla, undervisar oss och från liv till liv för oss framåt. Där den enda ”död” som finns är av mental natur, i en falsk föreställning om livet och tillvaron. Där allt annat visar på livets evighetsstruktur och där fundamentet för denna struktur finns bakom vårt eget psyke, i form av vår innersta jagupplevelse. Så har du kärnan i ett unikt författarskap: Tredje testamentet av Martinus. Där 'Livets bog' del 1-7 och symbolböckerna 'Den eviga världsbilden' del 1-6, samt ett 30-tal småböcker introducerar dig till ett nytt sätt att tänka.

Ny Kultur – Göteborgsnätverket för Martinus verk: Tredje testamentet, heter en nybildad ideell förening i Göteborg som bedriver informations-, föredrags-, kurs- och studiecirklar utöver den verksamhet som finns på webbsidan nykultur.com. Vi har valt formen ideell förening, med stadgar som säger att medlemskap bara kan ske på inbjudan, för att på ett enkelt och billigt sätt få myndigheternas godkännande, med ett organisationsnummer och ett bankkonto knutna till den verksamhet vi vill bedriva. Med denna modell vill vi skapa en platt, demokratisk organisationsstruktur för det interna arbetet vi bedriver, där medarbetarskap och medlemskap utgör den formalia som skall till, men där vi i praxis bedriver en verksamhet som är öppen för alla att ta del av.

Göteborgsnätverket för Martinus verk
(org. Nr: 802466-7092   Pg. 648901-7)