Besök en permanent utställning i Sverige:

Holmsjö/Blekinge
Karlskrona, Skärva Herrgård
Ängelsberg/Västmanland.

Årets utställningar och mässor 2017:

Sundsvall, Ljustadalens bibliotek 26 april - 18 juni
Luleå Stadsbibliotek 2 maj -31 maj.
Haparanda Stadsbibliotek 5 maj - 7 juni. Info turistkonoret.
Piteå Stadsbibliotek 8 maj - 3 juni.
Skellefteå Stadsbibliotek 15 maj - 24 maj.
Västervik Stadsbibliotek 2 okt - 18 nov
Västerås Stadsbibliotek 6 - 25 nov


Kommande år 2018

Växjö Stadsbibliotek 26 feb - 18 mars 2018

Att anordna utställningar:

Allt utställningsmaterial är fritt tillgängligt för alla som vill hjälpa till. Vi servar om så önskas, men verktygslådan står till allas förfogande...
Kontakta Thor Gjörvad på tel 070-1700 463 för beställning och vägledning om hela informationspaketet.
Här kan Du se bildexempel och läsa om erfarenheter från tidigare utställningar: Örnsköldsvik,  Styrsö och Borlänge...

Utställningar utomlands:

Danmark:
Här kan Du läsa mer om utställningar i Danmark...

Tyskland:
Här kan Du läsa mer om utställningar i Tyskland...

USA:
Den första Martinus-utställningen visades på Hawaii under jan-feb 2010.

Informationsarbetet:

Den kronologiska översikten av informationsarbetet kan Du läsa mer om Informationsarbetet...