Här finns en utställning om Tredje testamentets livsåskådning och världsbild. Som besökare guidas du via 18 kosmiska symboler pedagogiskt in i den osynliga orsaks- och tankevärlden som är grunden till allt som sker. Med hjälp av symboler med korta förklarande texter kan du följa verkets röda tråd. Tredje Testamentet lyfter fram de eviga livsfrågorna ur trons töcken och förklarar dem i vetandets klara ljus. Livets mysterium som också är kärlekens mysterium, kan nu förklaras via logiska tankeföljder. Efter en andlig upplysningsprocess fick Martinus, verkets författare, nya andliga förmågor. Han kunde se det eviga och oändliga i allt. Efter denna process använde han resten av sitt liv, hela 60 år, till att nedskriva sina kosmiska upplevelser. Efter hans död, den 8 mars 1981, utkom hans samlade verk med titeln Tredje testamentet. Utställningen finns även att köpa i katalogform och säljes till självkostnadspris. Se introduktionen "Ett fönster till evigheten här."