15 min. video om världens bäst bevarade hemlighet.  Martinus-utställningen "Ett fönster mot evigheten".
Inspelad i Cafégalleriet 21 februari 2017 av Daniel Lundberg som också står för musiken och sången.
På Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Ru-QjSjWfLY samt på Facebook: https://www.facebook.com/cafegalleriet

Här finns alla Martinus böcker samlade. Huvudverket består av 7 böcker och 6 symbolböcker. Det finns ett 30-tal mindre böcker i olika ämnen som kan vara en bra början innan man går in i själva analyserna i huvudverket. Här kan du i lugn och ro läsa, lyssna till själens musik, fika eller samtala och filosofera.

Vi mal vårt eget kaffe. Vi brygger vårt gröna té med omsorg. Cafégalleriet i Våla är tänkt som en mötesplats för våra tankar och känslor. I tider av mörker samtalar vi om ljuset. Språket här kan vara både svenska och norska, engelska eller tyska. Kanske esperanto...?

Cafegalle1s

Cafegalleriet 003w

009w 

Cafegalle3s

Cafegalle4s